Zoek

IZB in kort bestek

De IZB staat voor zending in Nederland. Het is ons verlangen dat mensen die Christus nog niet kennen, Hem vinden, samen met zijn gemeente Hem navolgen, en zo in rijke vreugde gaan delen. Wij geloven dat zending Gods eigen werk is. Hij heeft zijn Zoon gezonden naar de wereld, en zijn Geest gestuurd om de evangelieverkondiging voort te stuwen. In die beweging worden we als organisatie meegenomen; wij hopen eraan bij te dragen dat gemeenten en gemeenteleden zo gestalte geven aan hun geloof in Jezus Christus, dat mensen tot Hem worden getrokken.

Hoe we ons werk in een tijd van secularisatie moeten vormgeven is allerminst duidelijk. De zuigkracht van deze ontwikkelingen gaat namelijk ook ons niet voorbij. We worden uitgedaagd op nieuwe manieren onszelf en daarmee ons hele leven dagelijks af te stemmen op Jezus Christus.

Dat is de rode draad in het werk van onze organisatie. In deze uitgave is te lezen hoe we dat proberen uit te werken.