‘Ons gebed mag heel wat concreter’, zei ds. Ron van der Spoel tijdens een toerustingsavond van IZB-Focus, dinsdag 24 april. Hij leidde een bijbelstudie over de vraag van de discipelen, 'Leer ons bidden'.

 

‘Uit de vraag van Jezus aan de blinde Bartiméus (‘Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?’) mogen we afleiden dat we in ons gebed concreet mogen vragen wat we graag willen’, zei ds. Ron van der Spoel. Hij sprak in Amersfoort-Vathorst over het thema ‘Leer ons bidden’, naar aanleiding van Lucas 11.

”Leer ons bidden” vragen de discipelen aan Jezus, als ze Hem hebben zien bidden. Van der Spoel: ‘Dat is dus een vraag van joodse mannen die al van jongsaf aan hebben gebeden. Dat is voor ons herkenbaar. Als je jaar in jaar uit een ‘vrij’ gebed bidt, kan dat op den duur een riedel worden. Of je gedachten schieten alle kanten op. Jezus leert zijn discipelen in het Onze Vader concreet te bidden’, zei Van der Spoel. Hij vertelt hoe gemeenteleden bij de voorbereiding van een toerustingsavond in een dorp waren langsgegaan bij een sociaal-wijkteam, de wijkagent en een lokale middenstander. ‘Dat maakte ons gebed tijdens die avond veel concreter. We baden hartstochtelijk voor de Poolse arbeiders op een vakantiepark in de omgeving. Doorgaans kiezen we algemene formuleringen (‘Wilt U hen zegenen?’ of ‘Wilt U erbij zijn?’) Als je bidt voor je werk of je kerk, je stad of dorp, leg de zaken dan zo concreet mogelijk voor God neer. We zijn op dit punt vaak veel te beducht. Daardoor ontgaat ons ook de verhoring.’

Volharding

Lucas 11 is een aansporing om met volharding te bidden. ‘We stoppen te snel. In de gelijkenis over de man die ’s nachts aanbelt voor een paar broden, staat dat hij ‘om zijn onbeschaamdheid’ krijgt wat hij vraagt. Dat is geen brutaliteit, maar volledige afhankelijkheid.’

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? zegt Jezus in Lucas. Van der Spoel: ‘God hoort je gebed, Hij komt altijd in beweging, maar Hij gaat zijn eigen weg. Dat Hij zijn Geest toezegt, is geen ‘dooddoener’, maar een bemoediging voor bidders: ‘Wat je ook hebt te doorstaan, Ik ben er zelf bij.’

Bewustwording

Voorafgaand aan de bijbelstudie gaven verschillende leden van gemeenten die deelnemen aan de pilot voor missionaire toerusting van IZB-Focus een korte impressie. ‘We hebben niet gekozen voor allerlei nieuwe activiteiten, maar hebben de thema’s ingevoegd in het bestaande kringwerk, het jeugdwerk, de prediking en catechese. Focus is bij ons vooral van betekenis voor de missionaire bewustwording’, zegt iemand uit Leiden. In Nieuw Vennep is IZB-Focus een paar maanden geleden gestart. ‘Het programma biedt me handvatten voor een missionair gesprek’, vertelt een vrouw. Een van de thema’s is het contact tussen generaties in de gemeente. ‘Afgelopen zondag hebben we na de dienst twee grote ansichtkaarten volgeschreven. Ouderen schreven een gebed op voor jongeren, en omgekeerd.’ Iemand uit Hilversum, zegt: ‘Focus richt de blik naar buiten: mensen op je werk, in je buurt. Je bent je meer bewust van je missionaire roeping, ze krijgen een plek in je gebed. Het zit soms in kleine dingen. Als ik in mijn tuin werk, lopen er altijd wel buurtbewoners langs die een opmerking maken. Voorheen ging ik daar niet teveel op, want ik was tenslotte in de tuin bezig. Maar nu neem ik bewust tijd tot een praatje.’

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief