Zoek

Houten

Houten

In vervolg op het in 2016 vastgestelde beleidsplan met als thema ‘Discipelschap’ hebben we als gemeente besloten mee te doen aan Focus.

De inhoud van het IZB-Focustraject sluit nauw aan met het beleidsplan. We zijn in januari 2017 gestart met dit traject om met elkaar als gemeente en persoonlijk te focussen op waar het om gaat, om Wie het gaat: Jezus Christus. Focus staat voor een gemeente-breed diaconaal en missionair proces van bezinning. Tijdens preken, in de bijbelkringen, bij preekbesprekingen en in de clubs wordt gebruik gemaakt van het Focusmateriaal.

Details

Bart van Lunteren
W: www.hervormdhouten.nl
E: focus(@)hervormdhouten.nl

Startdatum

1 januari 2020

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief