Zoek

Nijkerk

Nijkerk

Onze wijkgemeenten zijn in het najaar van 2016 gestart met het IZB-Focus traject.

Aanvankelijk waren we van plan om een evangelist / missionair werker aan te stellen. In het gemeentelijk beleidsplan evangelisatiewerk zijn we namelijk tot de conclusie gekomen dat professionele ondersteuning een absolute noodzaak is. In verband hiermee is een begeleidingscommissie gevormd die het gesprek met de IZB is aangegaan. Eerst met ds. Tekelenburg en later met ds. Wüllschleger. Ons is duidelijk geworden dat een IZB-Focus traject vraagt om een diepgaande bezinning en een periode van gebed alvorens je hier aan kunt deelnemen. Nadat we kennis hebben genomen van de situatie in de Hervormde Gemeente van Sliedrecht hebben zowel de begeleidingscommissie als ook onze kerkenraden gekozen voor deelname aan het Focus traject. De woorden verlangen en verlegenheid spreken ons daarbij erg aan. We verlangen er naar dat meer mensen in onze stad tot geloof zullen komen. Tegelijkertijd ervaren we de verlegenheid hoe we dit het beste kunnen oppakken. Daarom zijn we God dankbaar dat we zien dat het Focus traject ons hierbij helpt en dit traject op ons pad is gekomen.

Details

Aalt Morren
W: www.hervormdnijkerk.nl
E: amorren(@)hervormdnijkerk.nl

Startdatum

1 januari 2020

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief