Zoek

Hilversum

Hilversum

Nadat wij in 2014 hebben deelgenomen aan het project ‘luisterposten’ van de GZB en IZB, waarbij het gesprek over de missionaire opdracht van gemeenten centraal stond, hebben we als kerkenraad onze verlegenheid met dit thema naar elkaar toe uitgesproken. Maar ook ons verlangen om in ons eigen leven (meer) invulling te geven aan onze missionaire opdracht.

Mede omdat wij beseffen dat het zwaartepunt van missionair zijn, niet moet liggen bij het organiseren van missionaire activiteiten, maar veel meer bij het persoonlijke getuigenis van iedere christen op zijn eigen plaats in de maatschappij, hebben wij besloten om bij de bezinning over dit thema de gehele gemeente te betrekken. Eind 2015 hebben wij daarom contact gezocht met de IZB met de vraag of zij ons daarbij konden helpen.

Tijdens een ontmoeting van de IZB met onze kerkenraad (begin 2016) vertelden Jurjen de Groot en Jan-Maarten Goedhart over de vernieuwde visie van de IZB op het missionaire werk en het voornemen om vanaf eind 2016 een pilot te starten in het kader van het Focustraject. In dit twee jaar durende traject ontvangen gemeenteleden missionaire toerusting, met het oog op getuigenis en dienst in het dagelijks leven.

Aangezien de visie van de IZB op het missionaire werk en de doelstellingen van het IZB-Focustraject volledig aansloten op onze eigen visie en voornemen voor een gemeente-breed bezinningsproces over onze missionaire opdracht, heeft de kerkenraad besloten om deel te nemen aan de pilot. Lees hier een informatief artikel over onze ervaringen (november 2017):

Artikel in De Waarheidsvriend over Focustraject in Hilversum

Details

J.(Jeroen) Aarts
W: www.grotekerkhilversum.nl/focus
E: ec (@) grotekerkhilversum.nl

Startdatum

1 januari 2020

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief