Zoek

Wijkgemeente De Ontmoeting Almelo

Almelo

Het FOCUS-traject maakt in Almelo deel uit van een breder missionair project. De eerste doelstelling van dat project is: “We worden een ‘vindplaats van heil’. Een plek waar mensen – in welke gesteldheid of situatie ook – zich niet afgewezen maar welkom weten. Ze vinden er beschutting, liefde en heling en – voor zover wij daaraan bij kunnen dragen – ontmoeten zij de Heer. Ze ontdekken hoe het in de gemeente in positieve zin ‘anders’ toegaat.”

Voor het realiseren van deze doelstelling lijkt FOCUS ons een prachtig middel. Gemeenteleden verlangen contacten te leggen in het dagelijks leven, mensen mee te nemen; het evangelie te delen. Maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Hoe leg je contacten? Hoe zorg je ervoor dat het getuigenis niet een ‘aangeleerd lesje’ is, maar authentiek, integer, overtuigend is? Hoe leer je onbevangen en met verwachting naar je buurt en je werkomgeving kijken? Met dat soort vragen gaan we aan de slag in het FOCUS-traject.

Zo sluit het ook prima aan bij de tweede doelstelling van ons project, namelijk dat we een gemeente worden waar kinderen het evangelie leren kennen en waar jonge gezinnen zich thuis voelen. Wekelijks komen zo’n vijfentwintig kinderen naar de kinderclub. Geen van deze kinderen komt uit een kerkelijk milieu. Wat een mooie uitdaging om met hun ouders contacten te leggen en het gesprek te zoeken!

Details

Catherinus Elsinga
W: www.pga-deontmoeting.nl
E: cbelsinga@solcon.nl

Startdatum

1 januari 2020

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief