Zoek

Den Haag

Den Haag

In de gemeente van de Bethlehemkerk is sinds 2011 een missionair predikant werkzaam. Een van zijn taken is de gemeenteleden leren om missionair te zijn in hun eigen netwerk. Tijdens de verkondiging op zondag en allerlei cursussen is de gemeente daar steeds in toegerust. Het is mooi om te zien dat er in de afgelopen jaren stappen zijn gemaakt.

De missionaire betrokkenheid van de gemeente is gegroeid en gemeenteleden zijn zich meer bewust geworden van hun missionaire verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is het ook zo dat jongere en oudere gemeenteleden aangeven het moeilijk te (blijven) vinden om in het dagelijkse leven een getuige van Jezus Christus te zijn. Natuurlijk kunnen cursussen daarbij helpen en worden er zo handvatten aangereikt. Maar uiteindelijk gaat het erom dat het getuige van Jezus Christus zijn een levenshouding wordt. Zoiets kun je niet aanleren, maar het moet van binnenuit komen.

Vanaf 2011 is dat daarom ook steeds een gebedspunt geweest en de uitnodiging om als gemeente van de Bethlehemkerk met het Focustraject mee te gaan doen was dan ook een gebedsverhoring. Vanaf 1 januari 2018 zijn we ingestapt na een intensief voorbereidingstraject. Op de huiskringen, de catechese en  de jeugdclubs wordt gewerkt met het Focusmateriaal en het is bemoedigend om te zien dat veel gemeenteleden enthousiast reageren op het Focustraject. Het geeft verdieping aan de gesprekken waarbij het persoonlijk geloofsleven steeds meer een gespreksonderwerp wordt. Het brengt mensen ook in beweging om het geloof meer in de praktijk te brengen op de werkvloer, tijdens de studie en thuis in het gezin. Betekent dit dat het Focustraject een soort tovermiddel is? Nee, absoluut niet. Maar wanneer de Here God er Zijn zegen over geeft, mag er wel veel van verwacht worden. En dat doen we ook door het Focustraject steeds in gebed aan Hem op te dragen.

Details

Ad Vastenhoud
W: www.bethlehemkerk-denhaag.nl
E: avastenhoud@hetnet.nl

Startdatum

1 januari 2020

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief