Zoek

Nieuw Vennep

Nieuw Vennep

Vanuit het verlangen missionair te zijn is men vanuit de Witte kerk in 2002 begonnen met een pioniersplek van het eerste uur. In 2012 werd het formeel wijkgemeente Crosspoint, geografisch in een andere, nieuwe wijk van Nieuw-Vennep.

Gaandeweg kwam steeds meer het verlangen om óók missionair gemeente te zijn in het oude dorp. In 2015 stelde de gemeente een profielschets op voor een nieuw te beroepen predikant met daarbij specifieke opdracht voor missionair werk en jeugd. In 2016 volgde het beroep op de huidige predikant, ds. Arjan Berensen, en werd er nagedacht om te werken aan het missionaire verlangen zonder dat het iets is dat teveel wordt uitbesteed aan een kernteam of predikant.

De laatste jaren is er binnen de Witte Kerk een groeiend besef van urgentie als het gaat om invulling van missionair gemeente zijn. Tegelijkertijd voelen we verlegenheid hoe we dat nu vorm en inhoud kunnen geven in het leven van elke dag. Begin dit jaar zijn we daarom begonnen met Focus. Uitgangspunt en verlangen is dat er een (her)bezinning op gang komt vanuit het hart van de gemeente die plaatsvindt in de volle breedte van de gemeente.

De Focusscan liet wel zien dat het belangrijk is om te investeren in het intergenerationele (geloofs)gesprek. Ook aandacht voor praktische toerusting om christen te zijn van maandag tot zaterdag bleek belangrijk. Inmiddels zijn we een jaar bezig met het Focustraject.
Focusthema,s krijgen plek in diensten, groeigroepen, kleine groepen, kinderkerk en catechese ook op ieders eigen niveau behandeld worden. Spontaan ontstonden er door Focus ook initiatieven van de 16+ jeugd om af en toe aan te schuiven oudere gemeenteleden. Zo zijn ze bij de koffieochtenden voor ouderen geweest en zijn er plannen voor een running dinner.

We geloven dat gebed de motor is van alles in Gods Kerk, omdat Christus zelf het Hoofd is. Er zijn meerdere gebedskringen, soms zijn ze maar klein, maar de bidders zijn trouw. Ons verlangen is dat het gebed in de gemeente zal toenemen en dat van daaruit ieder in zijn eigen netwerk ook weer tot zegen zal zijn en vrucht zal dragen in Gods Koninkrijk.  Een van de gebedsgroepen komt al 30 jaar lang elke donderdag bij elkaar om te bidden voor de diensten van zondag. Regelmatig merken we daar de zegen van. En we beseffen des te meer: ‘Als de Heer het huis niet bouwt… tevergeefs zwoegen de bouwers..’.

Details

Arie Geluk
W: https://www.wittekerk.nl/focus/
E: focus@wittekerk.nl

Startdatum

1 januari 2020

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief