Zoek

Pijnacker

Pijnacker

Vanuit het hart van ons gemeente-zijn is het verlangen gegroeid om kerk in Pijnacker Noord te zijn: zichtbaar, bereikbaar, maar vooral ook beschikbaar. Onze missionaire roeping dichtbij moet in deze beleidsperiode 2015-2020 handen en voeten gaan krijgen. We willen ons aanleren missionair te gaan denken, de bestaande activiteiten missionair te doorlichten en, waar mogelijk en nodig, missionaire activiteiten te ontwikkelen

inds 2015 zijn diverse activiteiten opgepakt waarbij is ingezet op discipelschap met als speerpunt de missionaire bezinning. Gaande onze weg werden de vragen; hoe staan wij als leden van De Acker gemeente in de samenleving, hoe herkenbaar zijn wij als Christen en waaraan kun je zien dat wij volgelingen zijn van Jezus. Vragen die mede ontstaan doordat we heden ten dage zien dat de kerk in een transitieperiode is gekomen, waarbij de kerk van instituut zich ontwikkelt naar een beweging in de samenleving.

Geloven in God spreekt niet meer vanzelf. Je staat er vaker alleen voor. Hoe kunnen we in het dagelijks leven laten merken dat we een volgeling van Jezus  zijn en durven we het ook te laten zien/merken? Mensen om ons heen begrijpen vaak niet wat ons beweegt.

Kortom, hoe kun je in het dagelijks leven laten merken; in wat je doet en wat je zegt,  dat je een volgeling van Jezus bent.

Op weg om invulling te geven aan ons missionair verlangen hebben we als wijkkerkenraad besloten om in de komende periode van 2 jaar gebruik te maken van het Focus programma, afkomstig van de IZB. Wij verwachten dat dit traject ons als gemeente kan helpen om ons missionaire verlangen verder in te vullen.

Details

Albert van der Spek
W: http://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/
E: albert_spek (@) hotmail.com

Startdatum

1 januari 2020

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief