Zoek

Genderen (Geref)

Genderen

Als gereformeerde kerk Genderen hopen we dat door het Focustraject ons geloof wordt verdiept en dat we dit meer en meer kunnen delen met elkaar in onderling geloofsgesprek en gaandeweg ook steeds meer in de eigen alledaagse leefomgeving.

Daarnaast zou het mooi zijn als de onderlinge verbondenheid met de naburige gemeenten wordt versterkt. Met het Focustraject willen we invulling geven aan ons beleidsplan waarin we hebben aangegeven dat we willen werken aan de uitdaging: ‘Hoe kunnen we zo getuigend zijn van de Here Jezus, dat een ieder Hem persoonlijk zal leren kennen en dat Zijn Heilige Geest de ruimte krijgt om in onze gemeente te werken?’

Samenwerking

Tussen de collega’s van vier naburige gemeenten is er informeel maar structureel contact gegroeid in de periode na hun komst naar deze gemeenten. Samen ervaringen uitwisselen en samen bidden werden steeds waardevoller voor hen. Op het gebied van toerustingsavonden en jeugdwerk was er al samenwerking en tegelijk werden gedeelde uitdagingen van het gemeenteleven met elkaar besproken. Het idee ontstond om gezamenlijk het Focustraject aan te gaan om zo in ieders gemeente afzonderlijk het onderlinge geloofsgesprek meer te verankeren en te stimuleren en elkaar als verschillende gemeenten daarbij zo mogelijk te ondersteunen en te enthousiasmeren. De hervormde en gereformeerde gemeenten van Genderen en de hervormde gemeente van Eethen-Drongelen besloten gedrieën dit avontuur aan te gaan.

Details

Hennie Bouman
W: gereformeerdekerkgenderen.nl
E: hennie@boumanautos.nl
T: 06-20575876

Startdatum

1 januari 2020

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief