Wat is Dabar?

Stel je even voor: een vlog over hoogtepunten van jouw zomervakantie in 2019. Beelden van een volleybaltoernooi, een te gekke kinderclub, een zonnige vossenjacht; flarden van een gezellige bingo-avond, een gesprek op de late avond bij het kampvuur en een ontmoeting met een jongen die je heeft gevraagd met hem uit de Bijbel te lezen. Het filmpje sluit af met een serie shots van je teamleden, de jongeren met wie je twee weken twenty-four seven hebt opgetrokken.

Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt als vrijwilliger van Dabar. Je woont en werkt dan samen met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseer je een afwisselend recreatieprogramma en je deelt je geloof met kids, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen.

Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen, hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je gééft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het evangelie, geeft een boost aan je geloof.’

Dat klinkt je misschien gek in de oren. Maar het is precies zoals één van de vrijwilligers zei: ‘Je moet het doen, om het te ervaren!’

Waarom Dabar?

Het belangrijkste motief voor Dabar voert terug op de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen geeft om het evangelie bekend te maken in de wereld (Matteüs 28:19-20). Wanneer we ontdekken hoe groot Zijn liefde voor ons is, dan verlangen we er naar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. Gelukkig doen we dit niet alleen. Gods Geest helpt ons daarbij.

‘Dabar’ is Hebreeuws voor ‘woord en daad’. Je deelt het evangelie in woorden door bijvoorbeeld een bijbelverhaal tijdens de kinderclub of een gesprek met een campinggast. Maar soms spreken vooral je daden op de camping, door de eenheid in je team, je inzet voor het programma en behulpzaam te zijn naar campinggasten.

Daarnaast biedt Dabar jou ook de mogelijkheid om te ‘oefenen’ in getuige zijn. Je ontdekt hoe belangrijk het is om in afhankelijkheid van God te leven bij het delen van je geloof. En je kunt jouw talenten ontdekken en vaardigheden uitbreiden.

Waarom op een camping?

Een camping is in de zomermaanden een levendige plek waar jong en oud vakantie viert. Er is van alles te doen, een campingwinkeltje, een zwembad, een snackbar, een speeltuin en sportvelden – allerlei voorzieningen om lekker te ontspannen en weer op adem te komen.

In dat tijdelijke dorp mag de kerk niet ontbreken. Vooral ook voor hen die niet (meer) vertrouwd zijn met God en geloof.

Juist in de vakantieperiode, als mensen even wat afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen, is er tijd om na te denken over het leven – de momenten van vreugde en verdriet – en kunnen zingevingsvragen naar boven komen. De praktijk leert dat campinggasten makkelijk hun hart luchten bij Dabarteamleden of een campingpastor vanwege de betrekkelijke anonimiteit van het tijdelijke verblijf op de camping.

Dabar Ontmoetingsweekend

We vinden het van belang dat je goed voorbereid aan je taak op de camping begint. Daarom organiseren we in mei een toerustingsweekend voor iedereen die Dabar gaat doen. Je ontmoet je teamgenoten, ontvangt meer informatie over jouw camping en wordt via praktische workshops, inspirerende bijbelstudies en diverse keuzeprogramma’s toegerust voor deze zomer.

Ook ontvang je verschillende materialen (kinderwerk, tienerwerk, teambijbelstudies) die je kunnen helpen in de voorbereidingen en tijdens de periode op de camping.

Naast het landelijke toerustingsweekend organiseert de plaatselijke Dabarcommissie voorafgaand aan de zomer vaak een dag op de camping, waar je meer specifieke informatie ontvangt.

IZB & Dabar

Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl.

Het Dabarwerk wordt vanuit het IZB-kantoor gecoördineerd. Wij werken hierin nauw samen met plaatselijke commissies (gemeenteleden uit de omgeving van de campings, die het Dabarwerk op de camping ondersteunen) en diverse vrijwilligers.

De hoofdelementen van het landelijk Dabarwerk zijn het ontwikkelen van beleid, jongeren en campingpastors toerusten om het werk op de camping goed uit te kunnen voeren en het beschikbaar stellen van diverse materialen. Daarnaast zijn we beschikbaar voor advies en ondersteuning van de plaatselijke Dabarprojecten.

Deelnemer Geerdine Stravers aan het woord

De ‘bijvangst’ van Dabar’

‘Als ik iets bij Dabar geleerd heb, is het wel een bepaalde levensstijl. De manier van leven op de camping, waarin je onbevangen het geloof deelt met andere mensen, heb ik me meer eigen gemaakt. Ik ben nu veel minder bang om over het geloof te praten, om er voor uit te komen dat ik christen ben.
Je zou het de ‘bijvangst’ kunnen noemen. In de eerste plaats doe je Dabar ten dienste van anderen, maar je steekt er zelf ook veel van op.’

Er zijn niet zoveel vrijwilligers die in één zomer tweemaal twee weken Dabarwerk doen. ‘Ik ben er gewoon ingerold’, zegt Geerdine Stravers, studente tandheelkunde, haast verontschuldigend. Dat gold ook voor de eerste keer dat ze zich inschreef, drie jaar geleden.

‘Eigenlijk wist ik amper wat het Dabarwerk inhield. Ik had er nog nooit met vrijwilligers gesproken die eerder op een camping hadden gewerkt. Het was een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Ik was 17 jaar, zat in die periode niet lekker in m’n vel. Er viel weinig doel en richting in mijn leven te ontdekken. Ik besloot er voor te gaan bidden: ‘Als U een plan hebt met mijn leven, wilt U me dat laten zien.’ Kort daarop kreeg ik een app-je van een goede bekende, die ik al vijf jaar niet gesproken had: “We hebben nog mensen nodig voor ons Dabarteam….” Ik geloof niet dat gebeden via briefjes uit de hemel worden beantwoord, maar dit leek er toch verdacht veel op.’

Via de site kreeg Geerdine een eerste indruk van het werk op de camping. ‘Je leest wel verhalen, en uitspraken als ‘de ervaring is onbetaalbaar’. De beste manier om daar achter te komen, is: je aanmelden. Je weet pas echt wat het is, als je het werk een keer hebt gedaan.’

Drie achtereenvolgende jaren deed Geerdine Dabarwerk, op campings in Elburg en Katwijk. Eerst als teamlid, daarna een keer als teamleider. ‘Dat wil zeggen: je bent allemaal gelijk, maar er moet nu eenmaal iemand soms knopen doorhakken. Het liep bij ons gesmeerd, ik heb er weinig van gemerkt dat ik nu zoveel méér verantwoordelijkheid droeg. Er was een goede teamspirit, we stonden voor elkaar in. Ik heb dat bijzonder gemerkt, doordat ik in die periode kampte met de ziekte van Pfeiffer. ‘Stop nu maar met zorgen’, zeiden mijn teamgenoten op een avond, ‘ga gerust slapen. Toen ik wakker werd, was alles geregeld.’

Geerdine ontdekte dat sommige campinggasten erg geïnteresseerd zijn in gesprekken over het geloof. ‘In Elburg raakten we in contact met een broer en zus. Het eerste jaar was de zus heel belangstellend. We gaven haar aan het eind van de zomer een paar boekjes mee. Het tweede jaar was haar broer erbij; hij was superfanatiek. Hij vroeg bijvoorbeeld ‘Mag ik je Bijbel even lenen, ik heb een tekst gelezen en ik wil even weten wat ik daar mee moet…’ We hebben veel diepgaande gesprekken gevoerd. Later zijn een vriendin en ik nog een keer met hem naar een plaatselijke kerk gegaan. Dat was een hele onderneming, want hij woonde ver weg. Af en toe hebben we via de app nog contact.’

Hoe ziet een dag Dabar eruit?

Het Dabarwerk is op elke camping anders, maar als je een gemiddelde Dabardag zou omschrijven, dan zou het er zo uit kunnen zien:

7.30 uur: Goedemorgen
De wekker gaat… Of je wordt vrolijk gewekt door een teamlid. Tijd om op te staan! Was het gisteren laat geworden? Ai, dan heb je het nu even zwaar. Misschien helpt een snelle douche.

8.00 uur: Ontbijt
Samen met het team begin je de dag. Terwijl je ontbijt wordt de dag doorgesproken, zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

8.45 uur: Stille tijd
In alle rust de dag met God beginnen. Een onmisbaar moment in de drukte van Dabar!

9.15 uur: Aan de slag!
De taken worden verdeeld: afwassen, materialen voor de kinderclub klaar zetten of nog de laatste voorbereidingen voor de tienerclub. Iedereen is lekker bezig.

10.00 uur: Kinderclub
‘Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen…’ Uit de tenten en caravans komen de kinderen naar de Dabartent. Of ga jij de camping over in een verkleedpak? Samen wordt er gezongen en bijbelverhaal (of uitgespeeld). Daarna is het tijd voor het maken van een leuke knutsel of wordt er een spel gespeeld.

11.00 uur: Tieners
Een uur speciaal voor tieners. Rock Solid met gekke spellen, een potje voetbal of tafeltennis en in gesprek met tieners over allerlei onderwerpen. Investeren in relaties met tieners en soms zomaar onverwachts een tof gesprek over geloof.

12.30 uur: Etenstijd
Bij mooi weer lekker buiten eten. En als het wat minder is: dan maar in de tent of caravan. Even ontspannen met je team.

13.30 uur: Teambijbelstudie
Samen met je team neem je de tijd om te zingen, uit de bijbel te lezen en daar over door te praten. Een moment om samen geestelijk ‘op te laden’, zodat je later weer kunt uitdelen naar campinggasten. Mooi om dit teammoment af te sluiten met gezamenlijk gebed, waar je o.a. bidt voor elkaar, het Dabarwerk en de campinggasten.

15.00 uur: Middagactiviteit
Wat staat er op het programma? Vossenjacht, vlotten bouwen, graffiti-spuiten, het selfiespel, levend kwartet, themamiddag? Een recreatieactiviteit meestal voor de kinderen, maar ook een activiteit voor een andere groep is prima mogelijk. En kijk niet vreemd op als een tiener of volwassene even langs komt lopen. Een mooie gelegenheid om wat drinken aan te bieden en een praatje te maken.

16.30 uur: Tijd over
Even relaxen en kletsen met de kinderen die meegedaan hebben met de middagactiviteit. Of een rondje over de camping lopen, de tijd nemen om een praatje te maken met iemand die je toevallig tegen komt, een potje voetballen met de tieners op het sportveld…

17.30 uur: Eet smakelijk!
De corveeploeg heeft zijn best gedaan om een warme maaltijd te koken. Of als je geluk hebt: het eten wordt door een gemeentelid of iemand van de plaatselijke commissie gekookt. Kun je zomaar aanschuiven aan tafel.

18.30 uur: Poppenkast
Het feest voor de allerkleinsten van de camping: de poppenkast! Eerst de camping over zodat iedereen weet dat de poppenkast weer begint. En na afloop nog een paar korte spelletjes met de kinderen. Wat dacht je van stoelendans? Altijd leuk!

20.00 uur: Avondactiviteit
Wat staat er op het programma? Een volleybaltoernooi, een crea-bea avond, colourrun, levend stratego, Wie is de mol?, broodjes bakken bij het kampbuur? Geen enkele avond is hetzelfde!

22.00 uur: Avondsluiting
Als team en campinggasten samen komen om de dag met elkaar af te sluiten. Samen zingen, iets van je geloof delen en bidden. Daarna nog wat drinken en ontmoeting met tieners en jongeren.

23.00 uur: Evaluatie
Als team samen de dag evalueren: wat ging er goed en wat iets minder? Hoe gaan we het morgen doen? Vooral ook een moment om elkaar écht te spreken en te ontmoeten.

??? Slaap lekker!
Een goede nachtrust heb je wel verdiend na deze mooie en intensieve dag. Welterusten.

Veel gestelde vragen over Dabar

Mag ik zelf kiezen op welke camping ik Dabar wil doen?
Bij je aanmelding mag je een voorkeur voor een bepaalde camping opgeven. Wij kijken dan of het mogelijk is om je op deze camping te plaatsen. Bij de indeling wordt o.a. rekening gehouden met de teamsamenstelling en Dabarervaring. Wie al eerder Dabar gedaan heeft op een bepaalde camping, krijgt voorrang om opnieuw op dezelfde camping geplaatst te worden. We vinden het namelijk belangrijk dat je als ervaren Dabarist verder kunt bouwen aan de contacten die je in eerdere jaren met de campinggasten hebt gelegd.

Ik wil graag Dabar doen op een camping met… Welke voorkeurscamping moet ik dan opgeven?
Heb je een specifieke wens voor een Dabarcamping? Bijvoorbeeld een camping met veel tieners, een kleine of juist een grote camping, een camping aan het water… Neem dan even contact met ons op via dabar@izb.nl. Wij kijken dan samen met jou waar nog plaats is en welke camping dan het beste zou passen. Het is ook mogelijk om dit bij je aanmelding als aantekening in het opmerkingenveld te plaatsen. Dan houden we hier bij plaatsing rekening mee.

Ik aarzel of ik één of twee weken Dabar zal doen. Wat zouden jullie adviseren?
Als je de mogelijkheid hebt om twee weken Dabar te doen, dan heeft dat vaak onze voorkeur. In twee weken heb je namelijk meer tijd om (diepgaander) contact met campinggasten op te bouwen. De eerste dagen op de camping zijn vaak even wennen (‘hoe werkt alles?’), zeker als je voor het eerst Dabar doet. Dan is het extra fijn als je daarna nog tijd hebt om meer gericht te zijn op het dienen van de campinggasten.

Wat is de minimumleeftijd om Dabar te kunnen doen?
De minimumleeftijd voor Dabar is 18 jaar. Op een aantal campings zijn ook 17-jarigen welkom. Je moet dan wel 17 jaar zijn op het moment dat jouw Dabarperiode begint.

Wat is de maximumleeftijd om Dabar te kunnen doen?
De meeste jongeren die Dabar doen zijn 18 t/m 25 jaar. Een enkeling is iets ouder, maar de richtlijn is maximaal 30 jaar. De voornaamste reden hiervoor is het belang van een evenwichtig team. Bij een groot leeftijdsverschil kan het lastiger zijn om samen te werken.

Kan ik een eigen Dabarteam samen stellen met mijn vrienden?
Jazeker! Het kan juist extra leuk zijn om dit samen met vrienden of bekenden van jeugd/studentenvereniging te doen. Door Dabar leer je elkaar soms weer op een andere manier kennen. Neem wel op tijd contact met ons op als je met een heel team Dabar wilt doen. Dan kijken we met elkaar in welke periode en camping er nog ruimte is voor een heel team. Houd er wel rekening mee dat een Dabarteam uit maximaal 8-9 personen kan bestaan (op sommige campings maximaal 6 personen).

Kan ik me ook in mijn eentje opgeven voor Dabar?
Dat kan! We zorgen er bij de teamindeling dan voor dat je in een team geplaatst wordt waar meerdere jongeren zich alleen of met z’n tweeën opgegeven hebben. Zo kom je niet in een bestaande vriendengroep terecht, maar vorm je met elkaar een team. En wie weet heb je er na de Dabarperiode wel een paar vrienden bij!

Ik heb niet zoveel met kinderwerk, is Dabar wel iets voor mij?
Het Dabarwerk richt zich op campinggasten van alle leeftijden. Je organiseert activiteiten voor kinderen, tieners en volwassenen. Omdat je in een team werkt, kun je de taken onderling verdelen. Misschien wordt jouw teamlid wel blij van het leiden van de kinderclub en kun jij bouwen aan relaties met tieners of een toffe sportieve activiteit voor volwassenen organiseren.

Moet ik christen zijn om Dabar te kunnen doen?
Dabar is recreatie- en evangelisatiewerk op campings in Nederland. We verwachten niet van jou dat jij ‘de perfecte christen’ bent, maar wel dat je het verlangen hebt om het geloof uit te dragen. Dat is de basis. Hoe je dat precies doet, kan per persoon verschillen. Het ene teamlid zal hiervoor misschien meer woorden gebruiken, terwijl het andere teamlid dit juist meer in daden zichtbaar maakt. Zo vul je elkaar aan.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Dabar nieuwsbrief