Zoek

Marco Batenburg nieuwe bestuurder IZB

Marco Batenburg nieuwe bestuurder IZB

Ds. M.C. (Marco) Batenburg uit Gouda wordt per 1 september 2024 de nieuwe directeur-bestuurder van de IZB. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, op 6 juni aanstaande, zal hij door de Raad van Toezicht worden voorgedragen als opvolger van ds. J.A. (Sjaak) van den Berg, die onlangs vertrok om fulltime gemeentepredikant te worden.

23 april 2024

Ds. Batenburg is momenteel preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, zijn termijn loopt per 1 juni af. Hij is daarnaast in deeltijd werkzaam in de protestantse Sint-Jansgemeente in Gouda. Op 1 september zal hij hier afscheid nemen, om aan de IZB te worden verbonden als predikant met een bijzondere opdracht.

Marco Batenburg is geen onbekende binnen de IZB. Hij was is het verleden bij de missionaire organisatie betrokken als bestuurslid en voorzitter.

Zijn aantreden valt in een dynamische periode in de geschiedenis van de organisatie. De IZB is samen met GZB op zoek naar een huis van zending, ‘een gezamenlijke werk- en inspiratieplek’, vanuit het verlangen om met nog meer gemeenten in contact te komen over zending’. Ds. Batenburg: ‘Ik kijk er naar uit om me te gaan verdiepen in deze ontwikkelingen en leiding te geven aan dit mooie en belangrijke werk’.

De nieuwe bestuurder wil naast het werk voor de IZB graag op zondagen blijven voorgaan. ‘Op die manier onderhoud ik ook de band met de gemeenten’, zegt hij in een kennismakingsinterview in het nog te verschijnen ledenblad Tijding. ‘Daar ontvang ik zelf veel in, maar het past ook bij mijn rol als ambassadeur van de IZB.’

Tot aan de aanstelling van Marco Batenburg worden zijn taken waargenomen door de adjunct-directeur Michaël Boon.

Beeld: Sjaak Boot