Zoek

IZB-Focus biedt retraite ‘Naar de Binnenkamer’ aan kerkenraden

IZB-Focus biedt retraite ‘Naar de Binnenkamer’ aan kerkenraden

IZB Focus gaat in samenwerking met De Wittenberg retraites aanbieden voor kerkenraden. Kerkenraden zijn van harte welkom om zich anderhalve dag terug te trekken in de bossen van Zeist, en daar te werken aan onderling vertrouwen en zich te bezinnen op hun rol als ambtsdrager. Het is een investering in de samenwerking en het geestelijke leiderschap van lokale kerkenraden. 

12 september 2022

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid om de gemeente bij Christus en Zijn roeping te bewaren, voor de gemeente zorg te dragen, haar toe te rusten en op te bouwen. Dat is een hoge roeping en in de eerste plaats een geestelijke zaak. De kerkenraad doet haar werk daarom toegewijd, biddend en luisterend naar God, elkaar, de gemeente en de wereld. Tenminste, dat is de ideaal. De praktijk ziet er echter vaak anders uit. Processen zijn taai, vergaderingen zijn lang en vol en voor je het weet staan de onderlinge verhoudingen onder druk. Komen jullie er nog aan toe om samen echt te luisteren naar God? Gaan jullie de gemeente echt voor in het leven met God? Of is de kerkenraad vooral aan het regelen en organiseren? 

Als die vragen herkenbaar zijn, kan het heilzaam zijn om jullie roeping als kerkenraad opnieuw te onderzoeken. Hiervoor is deze retraite bedoeld. In de monastieke en bosrijke omgeving van De Wittenberg trekken jullie je samen terug uit de dagelijkse gang van zaken en concentreren jullie je op de kern. De afzondering en concentratie helpen om een spade dieper te steken en bieden ruimte om stil te worden, te bidden, de Bijbel te lezen en met elkaar in gesprek te gaan. Soms moeten er dingen worden ‘opgeruimd’. Het is een plek om God en elkaar te ontmoeten, de onderlinge band versterken en nieuwe moed en richting vinden voor jullie dienst in de gemeente.   

IZB-Focus investeert met ‘Naar de Binnenkamer’ graag in kerkenraden, omdat zij bij de missionaire gemeenteontwikkeling die IZB-Focus beoogt de belangrijkste gesprekspartner zijn. De kerkenraad draagt immers de verantwoordelijkheid voor de toerusting en opbouw van de gemeente. Bij het volgen van een Focustraject is de toewijding van de kerkenraad aan haar roeping in Christus essentieel. De retraite kan hierin een belangrijke plaats hebben en bijdragen aan het gezonde geestelijk klimaat dat nodig is om de gemeente voor te gaan in de Focus op Christus.  

Zou je meer willen weten en deze retraite graag willen volgen met jullie kerkenraad? Zoek dan contact via focus@izb.nl. Met het oog op het programma maken we graag verder kennis, bespreken we de kosten en overleggen we over een geschikt moment.