Zoek

Wegen vinden voor Focus in het kinder- en jeugdwerk

Wegen vinden voor Focus in het kinder- en jeugdwerk

Voor veel kerken is de integratie van het Focusmateriaal in het kinder- en jeugdwerk even zoeken. Tel daar de coronacrisis bij op, en Focus verdwijnt voor de jongste generatie kerkgangers al snel naar de achtergrond. Toch is dat niet de enige mogelijkheid, vertelt jeugdouderling Bob Timmer uit de Nieuwe Kerk in Amersfoort. Hij vertelt, over corona, Focus en het kinderwerk in zijn gemeente.

7 september 2022

"In eerste instantie zorgde de coronacrisis voor een vertraging van het Focustraject. Toen we na lang wikken en wegen met de kerkenraad toch voor een doorstart kozen, was de vraag wel hoe je de kinderen daar óók bij betrekt. Als we dan toch verder gaan, dan doen we het met z’n allen. In overleg met de leiding van de kindernevendienst en de jeugdgroepen werd besloten in het programma te zoeken naar aansluiting bij de inhoudelijke lijn van het Focustraject."

Voor de kindernevendiensten was een goede weg daarin snel gevonden. Tijdens de Focusdiensten werd er in een gescheiden ruimte een volledige kindernevendienst gehouden. Zo werden ouders ontlast en konden zij hun kinderen even kwijt, zelfs als ze zelf niet naar de kerk konden. In de tussentijd konden ze in alle rust de dienst meebeleven. Deze oplossing zorgde voor grote groepen kinderen en lange kindernevendiensten én voor concentratie van de volwassenen tijdens de ‘gewone’ eredienst. De leiding bleek tijdens deze kinderdiensten graag met het kindermateriaal van Focus aan de slag te gaan. Er waren werkvormen en opties genoeg om een passende kindernevendienst samen te stellen voor de verschillende leeftijdsgroepen die zich aansloten. Inmiddels heeft het kinderwerk geen last meer van de coronamaatregelen, en zijn ze weer over op gewone (kortere) kindernevendiensten. Toch wordt er nog steeds gebruik gemaakt van het Focusmateriaal.

Voor de tieners en jongeren was het wat meer zoeken. Al gauw bleek dat de achtergrond van de meeste tieners niet zo aansloot bij het vertrekpunt van het jongerenmateriaal van Focus. Bovendien gebruikte de Nieuwe Kerk in het jeugdwerk materiaal van Jong Protestant. Om een goede weg te vinden, dacht Leantine Dekker van de HGJB met de leiding mee. Samen werd binnen het materiaal van Jong Protestant gezocht naar thema’s die aansluiten bij de strekking van het Focustraject. Daarnaast werd besloten om ook zelf creatief na te denken over de mogelijkheden rond Focusthema’s. Zo gingen de jongeren rondom het thema ‘vreemdeling zijn’ op bezoek bij een Arabische kerk. 

Joël de Groot, één van de jongeren uit de Nieuwe Kerk, ging in het voorjaar van 2022 mee met de Focus-Experiencereis naar Duitsland. Daardoor kwam Focus ook voor de andere jongeren dichtbij. Joël deed zijn verhaal, wisselde ervaringen uit en heeft de jongeren betrokken bij het opstellen van een leervraag. Zo werd het niet alleen een reis van Joël, maar een reis namens de jongeren van de Nieuwe Kerk. Bij de dienst waarin Joël vertelde wat hij ging doen, heeft de rest van de jongeren taart uitgedeeld. Zo was iedereen betrokken en hadden ook de andere jongeren een taak. "Het helpt bij deze generatie als je hen verantwoordelijkheid geeft. Anders blijven ze thuis, maar nu moeten ze naar de dienst komen, want ze hebben een taak."

Bob legt uit wat het basisprincipe was onder het gebruik van Focus in het jeugdwerk. "We hebben niet voor niets kinder- en jeugdleiding. Iedereen heeft zijn eigen expertise, en zij zitten het dichtste bij de jongeren. Als zij met het Focusmateriaal aan de slag kunnen, dan gaan we dat voor elkaar krijgen. We hebben hen uitgelegd waarom we als gemeente Focus doen, en wat we hopen dat de jongeren daarvan meekrijgen. In de materialen willen we alles ondersteunen, maar niets opleggen. We hebben de leiding gevraagd: wat vinden jullie reëel? Voor de kinderen gold dat het materiaal prima werkte. Voor de jongeren hebben we naar alternatieven gezocht. We vonden het wel belangrijk dat het niet ‘alles of niets’ was, maar dat we zochten naar alternatieven. En die creativiteit was er genoeg."