Zoek

‘Al blijft er maar één zinnetje hangen’

‘Al blijft er maar één zinnetje hangen’
Podcast ter inspiratie van zorgpersoneel

Als er één beroepsgroep is waar medewerkers vanuit hun christen-zijn wel wat toerusting kunnen gebruiken dan is dat de zorg, met alle uitdagingen en verantwoordelijkheden van dien. IZB, Lelie zorggroep en nog een groot aantal andere organisaties (ProLife, GGZ De Hoop, Reliëf, Eleos, etc.) presenteren met gepaste trots: Aandacht, bijbelpodcast voor zorgmedewerkers.

10 maart 2022

Al langere tijd geleden was men bij Lelie zorggroep – een fusie van christelijke zorginstellingen – bezig met de ontwikkeling van een programma om medewerkers te inspireren vanuit de christelijke identiteit. Stephan Bol, manager Marketing en Communicatie en voorzitter van de werkgroep Vorming en toerusting bij Lelie: ‘Dat concept stond al aardig in de steigers, maar we zochten nog een geschikte vorm waarin we een overdenking konden aanbieden. Die zou dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als weekopening. Het moest ook weer geen brave bijbelstudie worden. Zelf luisterde ik vaak naar Eerst Dit en het leek mij mooi om zoiets te ontwikkelen voor werkers in de zorg.’  

Tijding - Stefan Bol-3Lang verhaal kort: de IZB, een van de makers van Eerst Dit, zag wel heil in het meewerken aan zo’n podcast. Toen kwam corona en werden de plannen even geparkeerd. Tegelijkertijd werd tijdens de pandemie eens te meer duidelijk hoe groot de behoefte was aan bemoediging. Stephan Bol: ‘Corona werd zodoende juist een van de triggers. Zorgprofessionals maakten mee dat in korte tijd veel mensen overleden, en ook al ben je daarmee vertrouwd als je in de (ouderen)zorg werkt – dat had natuurlijk de nodige impact. Daarnaast was de werkdruk extra groot en kon men weinig bij elkaar komen. Geestelijke verzorging via een Teams-overleg werkt ook niet echt, terwijl de behoefte aan een stukje zingeving heel groot was. Waar vind je dan houvast?’  

Kortom: de geesten waren rijp voor een bijbelpodcast waarin vanuit persoonlijke perspectief de gewenste inspiratie wordt gedeeld met collega’s binnen de organisatie en met zorgmedewerkers in het hele land. Intussen zijn ook andere christelijke zorginstellingen aangehaakt. In april wordt Aandacht officieel gelanceerd.  

Broodnodige inspiratie 
Een wekelijkse podcast dus, bestemd voor zorgverleners, zowel binnen christelijke als seculiere instellingen. Met als doel dat al die mannen en vrouwen in witte of blauwe jassen – of gewoon zonder uniform – in een minuut of 7 de broodnodige inspiratie meekrijgen.  

De teksten worden geschreven en ingesproken door mensen uit de praktijk: geestelijk verzorgers, afdelingshoofden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders. De proefbijdragen laten een aanstekelijke mix horen van persoonlijke observaties en anekdotes. Een enkele keer komen bewoners zelf aan het woord – ze lezen een Bijbelgedeelte of zingen een lied en geven de luisteraar daarmee in alle eenvoud een ontroerend inkijkje in hún leefwereld. 

Het inspreken gebeurt in de IZB-studio. Via Spotify en andere bekende kanalen en ook via het intranet van de aangesloten organisaties kan Aandacht worden beluisterd.  

Elkaars taal spreken 
‘We hebben ons steeds afgevraagd: hoe brengen we dit initiatief bij een zo breed mogelijke groep?’, aldus Bol. Zijn eigen organisatie bestrijkt een breed palet – variërend van zorgteams met een duidelijk reformatorisch profiel tot algemeen christelijke huizen, waar ook niet-christelijk personeel in dienst is. ‘Gelukkig zie je een toenemende bereidheid om over eigen grenzen heen te kijken. Dat hoort ook wel bij deze tijd.’  

Dat betekent ook dat je elkaars taal probeert te spreken. ‘Het was voor mij een eyeopener toen ik onlangs het volgende gesprek hoorde: “Moet je in de zorg de ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden? Nee – je moet de ander behandelen zoals de ánder behandeld wil worden!” Dat betekent bijvoorbeeld dat je ook de taal leert spreken van de niet-christelijke cliënt.’ 

Het is mooi dat er christelijke instellingen zijn, zegt Bol, en voor mensen die er werken is dat natuurlijk een bewuste keus. Maar christenen die verbonden zijn aan een neutraal zieken- of verpleeghuis hebben die inspiratie natuurlijk minstens zo hard nodig. En het is ook goed om te beseffen dat huizen zonder uitgesproken christelijke signatuur wel degelijk bewoners, patiënten en cliënten herbergen voor wie een bemoediging uit Gods Woord het verschil kan maken. Bol: ‘Denk ook aan de vertrouwde geestelijke liederen. Hoeveel troost en moed kunnen mensen daar, juist in tijden van ziekte en het naderende levenseinde, niet uit putten.’ 

Hij hoopt – en verwacht – dat Aandacht een antwoord geeft op de vraag hoe je je diepste drijfveer vertaalt naar het werk van alledag. ‘Als mensen in verschillende geledingen van de zorg geïnspireerd raken, is de podcast wat mij betreft geslaagd. Zelfs al is het maar één zinnetje dat blijft hangen.’ 

Aandacht, de bijbelpodcast voor zorgmedewerkers, is vanaf de tweede helft van april toegankelijk via Spotify en andere bekende kanalen en ook via het intranet van de aangesloten organisaties. 

Anneke Verhoeven