Zoek

IZB ontwikkelt nieuwe training ‘Twenties-four-seven’

IZB ontwikkelt nieuwe training ‘Twenties-four-seven’

De IZB-afdelingen Dabar en Focus hebben de handen ineen geslagen voor de opbouw van een nieuwe discipelschapstraining voor twintigers, genaamd ‘Twenties-four-seven’. De training is een reactie op twee ontwikkelingen: enerzijds het verlangen om Dabaristen ook door het jaar heen uit te dagen lokaal missionair te zijn, anderzijds de vraag van gemeenten om hun twintigers te helpen in het concreet christen-zijn in deze tijd.  

29 september 2021

De training bestaat uit vier avonden die twintigers interactief en uitdagend voor de vraag stellen wat hun roeping is, wat nu het evangelie is en hoe zij dat kunnen delen met de mensen om zich heen, en wat de kerk betekent in de wereld en in hun eigen leven. Daarnaast maken de deelnemers kennis met verschillende vormen van lokaal missionair zijn, en oefenen zij in luisteren en het leven delen. Dat begint al tijdens de training, met de groep deelnemers. Naast bijbelstudie en gesprek staan ook een maaltijd en een borrel op het programma, om ontmoeting tussen twintigers van verschillende achtergronden te stimuleren. 

De bedoeling van deze training is om gelovige twintigers, die vaak in een verschuiving van levensfase zitten, handvatten te geven in het concreet uitleven van hun geloof in het dagelijks leven. Een missionair leven bestaat niet (alleen) uit campingevangelisatie of een werkvakantie op het zendingsveld, maar begint bij alledaags christen-zijn en het leven delen met mensen om je heen, gelovig of niet.  

Dit najaar vindt er een pilot plaats in regio Rotterdam. Daarnaast is het mogelijk om de training aan te bieden aan twintigers binnen één gemeente. Het is de bedoeling om de training daarna door te ontwikkelen en met regelmaat aan te bieden aan gelovige twintigers die willen werken aan hun eigen missionaire levensstijl.  

Voor meer informatie en/of aanmelden, klik hier.