Zoek

Werkconferentie over missionair gemeente-zijn in Noord Nederland

Werkconferentie over missionair gemeente-zijn in Noord Nederland

De IZB organiseert op donderdag 28 oktober een werkconferentie voor predikanten uit Groningen, Friesland en Drenthe. Graag horen we hoe het ervoor staat met de kerken in Noord-Nederland, en hoe we als IZB deze kerken kunnen dienen. 

27 september 2021

De IZB is benieuwd hoe het na een intensieve corona-tijd met de gemeenten gaat in de noordelijke provincies van ons land. Nu de meeste beperkingen gelukkig weer losgelaten kunnen worden, komen er vragen boven: Hoe nu verder? Waar komt het nu op aan in onze gemeente? Hoe kan onze gemeente missionair betrokken zijn op het dorp/de stad in de context van Noord-Nederland?  

Als IZB bieden we graag ruimte voor ontmoeting, inspiratie en gesprek over deze vragen. Op de werkconferentie wisselen we ervaringen uit en zoeken we verdieping. Ook luisteren we graag naar predikanten, om te ontdekken of en hoe de IZB goede en relevante ondersteuning kan bieden bij gemeente-opbouw, missionair werk en revitalisatie, juist in de context van Friesland, Groningen en Drenthe.  

De ontmoetings- en bezinningsdag vindt plaats op DV donderdag 28 oktober van 9.30 tot 14.00 uur (inclusief lunch) in de Eben Haëzerkerk te Drachten. Er zijn geen kosten verbonden aan deze werkconferentie. Aanmelden kan via deze link.