Zoek

Officiële start ‘De Levende kerk’

Officiële start ‘De Levende kerk’

Zondag 11 april vond de officiële start plaats van ‘De levende kerk’, een Syrisch- en Arabischtalige geloofsgemeenschap, die is ontstaan vanuit een bijbelstudiegroep in de missionaire gemeente Noorderlicht Rotterdam. De feestelijke mijlpaal is een opsteker in coronatijd. De IZB is betrokken bij de begeleiding.

12 april 2021

De initiatiefnemers zoeken als migrantengemeenschap nadrukkelijk aansluiting bij het kerkelijke landschap. Ze richten zich met missionaire activiteiten op jonge Syriërs in de regio Rotterdam die relatief nieuw in Nederland zijn. De focus ligt daarbij op jongeren/jongvolwassenen die in de westerse samenleving in rap tempo seculariseren. Door het nauwe contact met Nederlandse christenen willen gemeenteleden leren hoe daarmee om te gaan. Er wordt van meet af aan gezocht naar verbinding - zowel bestuurlijk als praktisch - met de plaatselijke context. Het idee is dat zo’n nauwe band voor beiden nu en in de toekomst van grote betekenis zal zijn.

Het initiatief is begonnen met een bijbelstudiegroep onder de paraplu van Noorderlicht. Al gauw groeide het uit en kwamen er sinds mei 2018 op zaterdagmiddag samenkomsten (inclusief kinder- en jeugdwerk) waar inmiddels zo’n 150 Arabisch/Syrisch-talige mensen bij betrokken zijn. Een deel heeft een Syrisch-orthodoxe achtergrond, anderen zijn Rooms-katholiek, weer anderen protestants. Een vijfde deel was niet eerder betrokken bij een geloofsgemeenschap.

De relatief jonge geloofsgemeenschap is ook in sociaal opzicht van grote betekenis. De gastvrije kring haalt mensen uit hun isolement, door middels van laagdrempelige samenkomsten, zoals concerten. ‘Door deze activiteiten hopen we mensen bij het geloof te houden en een leuke en goede plek te bieden voor mensen die anders vereenzamen of het geloof dreigen kwijt te raken.’

Sinds het begin van de oorlog in 2011 zijn 5,6 miljoen Syriërs hun land ontvlucht. De meesten  verblijven volgens cijfers van de UNHCR in landen in de regio: 3,5 miljoen Syriërs in Turkije, 1 miljoen in Libanon en bijna 700.000 in Jordanië. Meer dan een miljoen deden een asielaanvraag in Europa. In 2015 telde het CBS 27.710 Syrische vluchtelingen (en nareizigers) zijn aangekomen Nederland.