Zoek

Celebration Dabar

Gezamenlijke afsluiting van Dabarseizoen 2021 met teamleden, campingpastors en comissies waarin we terugkijken op het werk, God danken, ervaringen delen en het zomerseizoen gezellig afsluiten. 

We ontmoeten elkaar op De Passie in Utrecht.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden