Zoek

Verlos ons - livestream

‘Een dominee die een cursus volgt om de Bijbel eens echt te gaan lezen, daar kun je toch niet mee aankomen bij anderen, zo dacht ik. Dan gaat er toch iets mis? Dat gaat er wellicht ook. En toch aarzel ik nu niet meer om het te vertellen aan gemeenteleden. Het is voor hen vaak zo herkenbaar: hoe hoor je Gods stem voor jou vandaag in die woorden van toen? Ook bij de dominee gaat het niet vanzelf. Als predikant de Bijbel lezen met het oog op je eigen existentie, voordat je je focust op de existentie van anderen, tot wie je in Gods naam mag spreken… De cursus heeft mij in een proces gebracht van dichterbij God en mezelf leven, meer gefocust werken en meer bezield preken’ (deelnemer Existentiëel bijbellezen).

Meerdere malen kwamen ze in Company of Preachers voorbij: de vier regionale tafels Existentieel bijbellezen en authentiek preken die afgelopen jaar bij elkaar kwamen en waaraan in totaal 35 collegas meededen. Met de nogal pretentieus geformuleerde doelstelling: In tien bijeenkomsten collegiaal oefenen in vormen van existentiële verificatie om te groeien in spiritualiteit en vrijmoedigheid, in authenticiteit en weerbaarheid. Afgelopen maand werd de reeks van tien sessies afgerond.

In dit artikel kijken we terug, delen we de oogst en geven we een beknopte weergave van de inhoud van de training.

Om te beginnen een greep uit de persoonlijke reacties van de deelnemers:

Schrijf je in voor Company of Preachers