Zoek

Een training verder, een ervaring rijker

‘Een dominee die een cursus volgt om de Bijbel eens echt te gaan lezen, daar kun je toch niet mee aankomen bij anderen, zo dacht ik. Dan gaat er toch iets mis? Dat gaat er wellicht ook. En toch aarzel ik nu niet meer om het te vertellen aan gemeenteleden. Het is voor hen vaak zo herkenbaar: hoe hoor je Gods stem voor jou vandaag in die woorden van toen? Ook bij de dominee gaat het niet vanzelf. Als predikant de Bijbel lezen met het oog op je eigen existentie, voordat je je focust op de existentie van anderen, tot wie je in Gods naam mag spreken… De cursus heeft mij in een proces gebracht van dichterbij God en mezelf leven, meer gefocust werken en meer bezield preken’ (deelnemer Existentiëel bijbellezen).

Meerdere malen kwamen ze in Company of Preachers voorbij: de vier regionale tafels Existentieel bijbellezen en authentiek preken die afgelopen jaar bij elkaar kwamen en waaraan in totaal 35 collegas meededen. Met de nogal pretentieus geformuleerde doelstelling: In tien bijeenkomsten collegiaal oefenen in vormen van existentiële verificatie om te groeien in spiritualiteit en vrijmoedigheid, in authenticiteit en weerbaarheid. Afgelopen maand werd de reeks van tien sessies afgerond.

In dit artikel kijken we terug, delen we de oogst en geven we een beknopte weergave van de inhoud van de training.

Om te beginnen een greep uit de persoonlijke reacties van de deelnemers:

‘De cursus brengt je helemaal terug tot aan de basis. Alle theologie wordt even afgepeld. Wie ben je als naakte gelovige voor God. Hoe staat het ervoor met jouw geloof? Je gebed? De Heilige Geest in jou? En dan opnieuw een stukje uit de bijbel lezen. Wie en wat kom je tegen in de tekst en in jezelf? Wat is de boodschap en wat doet de boodschap? Welke beelden roept het op? Welke gevoelens worden getriggerd? Welke reacties maakt het los?

De volgende stap is orde brengen in deze existentiële ervaringen met de tekst. Zo komt het tot een authentiek getuigenis, van wat je zag en hoorde. Uiteraard doen in dit proces exegese en theologie volledig mee, maar je bent als prediker niet in de eerste plaats theoloog, maar mens die zelf leeft in en uit het evangeliewoord.

Tijdens de cursus zoeken we naar dit proces. Mens zijn en het evangelie in mijn leven; wat is dat en hoe spreek ik daarover? We proberen dit bij elkaar tevoorschijn te krijgen. Ik heb opnieuw geleerd dat zorg voor de eigen ziel een onmisbare voorwaarde is om goed dominee te kunnen zijn’.

Bij het schrijven van preken schiet je al te makkelijk in routines. Deze cursus geeft je gelegenheid om daar met collega's van hart tot hart over te praten. Je krijgt geregeld een spiegel voorgehouden. Je leert dichter bij God, jezelf en de ander te komen’.

Ik kijk terug op mooie ontmoetingen, waarbij er voor mij twee dingen uitspringen:

1) Het gaat er niet alleen om dat alles klopt in de preek, maar ook dat er een kloppend hart voelbaar is. Te vaak zijn preken gepolijst, terwijl het leven weerbarstig is.

2) Het heeft mij geholpen om vrijer en onafhankelijk te zijn: als je het evangelie verkondigt, heb je echt iets te zeggen’.

Hoe voorkom ik, dat wat ik op zondag verkondig, los staat van wie ik ben? Het is een van de leidende vragen in deze cursus. Het Evangelie van Jezus Christus werp ik niet als een pakketje de gemeente in. Waar raakt het mijn leven, welk licht werpt een Bijbelwoord op mijn biografie, durf ik eerlijk te zijn of krik ik (onbewust) iets op wanneer ik het Evangelie doorgeef? Alleen zo, met deze vragen, wil ik mijn roeping als predikant invulling geven’.

Het was een zeer waardevolle ervaring voor mij. Per bijeenkomst werd een aspect van het preekproces belicht. Niet zozeer technisch, maar vanuit de ontmoeting: hoe je in de tekst God ontmoet, hoe het je hart raakt, en je leven; hoe het de hoorders raakt en hoe je het dichtbij kunt brengen. Op een manier die past bij je eigen persoon en je eigen verhaal. Het deed goed om elkaar als collega's te ontmoeten in het proces van ‘finding your own voice’.

 In eerste instantie deinsde ik een beetje terug om mij op te geven voor een preekcursus. Ik maak mijn preken met plezier en loop niet tegen grote problemen aan. Bovendien is een preek iets persoonlijks en heeft daarmee iets kwetsbaars. In hoeverre wil je in een cursus dat gevoelige proces openstellen voor collega’s? Echter, met veel dankbaarheid kijk ik erop terug. Elke keer kreeg ik nieuwe inzichten en kwam ik geïnspireerd weer thuis’.

Prachtig om te zien hoe juist dat existentiële en authentieke helpen om barrières en angsten te overwinnen en steeds meer ‘undefended’ te preken en de veelkleurigheid van het evangelie in vrijheid en met overtuiging te ontvouwen. Prachtig ook te merken wat de onderlinge collegiale ontmoeting tevoorschijn roept aan openheid, gedeelde moeite en onderlinge bemoediging. We vormden samen echt een company of preachers’.

Krijg je er zin in?

Lees dan de beknopte weergave van de opbouw van de training Existentieel bijbellezen en authentiek preken. 

Heb je interesse? Mail dan naar areopagus@izb.nl. Mede op basis van de interesse die getoond wordt, kiezen we regionale locaties in het land. Wil je meer informatie over de invulling dan kun je contact opnemen met Paul Visser (pjvisser2@hotmail.com of 06-41916507). 

Mocht je zelf een aantal collega’s in jouw directe omgeving kunnen enthousiasmeren, dan kan helpt dit bij het kiezen van een locatie. De training wordt op maximaal 4 locaties aangeboden. Per locatie zijn minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers nodig om te kunnen starten. 

Schrijf je in voor Company of Preachers