Zoek

Het land van dialoog, dans en duel

In het boek ‘Dialoog, dans en duel; preken voor tijdgenoten’ beschrijft Kees van Ekris negen hoofdmomenten in het preekproces. Elk van de hoofdstukken concentreert zich op zo’n kern. De negen momenten zijn integraal onderdeel van predikantschap en van preekvoorbereidingsprocessen, en van missie. Ze horen in zekere zin bij de klassieke intentie van hoe dominee-zijn bedoeld is

DialoogDansDuel_Boek_Mockup_02Elk van die momenten hebben we uitgebeeld, in een kleine tekening. Het zijn beelden die helpen om grip te krijgen op de complexiteit van de prediking. De tekeningetjes zijn samengevoegd in een landkaart, dat we met een knipoog ‘het land van dialoog, dans en duel’ hebben genoemd. De ‘praatplaat’ is een handig hulpmiddel bij het gesprek.  

Het zijn simpele pennenstreken, maar ze verwijzen naar een ernstige werkelijkheid. Zoals Van Ekris schrijft: ‘Wij geloven dat de aanvaarding van het heil dat in Christus ons aangereikt wordt, een beslissend en noodzakelijk moment in het mensenleven is. In ieder mensenleven. Ook in het leven van tijdgenoten die nog van niets lijken te weten, die afgehaakt zijn of die dreigen te vervreemden van Hem. Juist als u dat ook aan het hart gaat, willen we u met klem stimuleren om te bidden om de kracht van de Heilige Geest, ook door de prediking heen.’

Download - Overzichtsafbeelding 'Het land van dialoog, dans en duel'

Download - Kerkenraadsbrochure

Schrijf je in voor Company of Preachers