Cursussen, studiedagen, trainingen

Jaarlijks organiseert Areopagus diverse cursussen en studiedagen. Hieronder worden de eerstvolgende bijeenkomsten vermeld.

Studiebijeenkomst Jongeren en de preek

JOP, HGJB en IZB Areopagus, Hervormd Sliedrecht

Veel jongeren van 15-20 jaar geven aan dat de preek hen niet raakt. Hoe spreek je als predikant een ‘woord dat ertoe doet’, ook voor jongeren? Hoe zorg je dat jongeren zich betrokken voelen bij de preek? Die vragen staan centraal in de studiebijeenkomst op 4 oktober, georganiseerd door JOP, de HGJB, IZB Areopagus en de Hervormde gemeente Sliedrecht.

Nelleke Plomp (specialist vieren bij JOP) deelt de bevindingen uit haar onderzoek over de vraag hoe jongeren van 15-20 jaar betrokken raken bij de preek. Vervolgens gaat ds. Kees van Ekris (predikant in Zeist) in op de leefwereld van jongeren en een mogelijke vertaling hiervan naar de preek. Ook horen deelnemers hoe de Maranathakerk in Sliedrecht jongeren bij de preek betrekt.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch, waarbij de deelnemers in groepen aan de slag gaan om het gehoorde en geleerde in de praktijk te brengen in hun eigen gemeente.

* Datum: 4 oktober 9.30-13.30u
* Locatie: Maranathakerk Sliedrecht, Lijsterweg 2
* Tarief: gratis
* Aanmelden via: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/studiebijeenkomst-jongeren-en-de-preek

Studiedag 'Verlossende woorden spreken'

dr. Arjan Plaisier en dr. Kees van Ekris

In het juni-nummer van Wapenveld schreef dr. Arjan Plaisier een appellerend en uitdagend stuk. Dat uitdagende zit al in de titel: 'Tijd om in rijker vaarwater te belanden. After interpretation'. Plaisier (met ervaring als bestuurder/scriba, predikant, theoloog en pionier) voelt aan dat we aan het einde van een 'manier van doen' komen in de kerk, ook in prediking.

Een karakterisering van hem: ‘Het is tijd om te stoppen met de eindeloze woordenbrij in kerkdiensten, het is tijd om opnieuw contact te maken met verlossing als werkelijkheid en als levenspraktijk’.

Hij zal hij een scherp betoog houden over wat volgens hem vandaag niet meer werkt in de kerk en in prediking - en waarom niet. ‘s Middags zal hij ons meenemen in wat hij concreet voor zich ziet als onze opdracht voor nu, en hoe je dat kunt vormgeven in jouw gemeente. Vandaar het thema: ‘Om een nieuwe directheid in prediking: Verlossende woorden spreken’.

* Datum: 31 oktober 10.00-16.00u
* Locatie: de Wittenberg, Zeist
* Tarief: € 75,-
* Aanmelden : via onderstaand formulier

Studiemiddagen 'Geest van hierboven'

dr. Wim Dekker

Evenals in voorgaande jaren zal er dit jaar weer een leeskring zijn voor predikanten en andere theologen gedurende vijf middagen.
Het thema is dit jaar: ‘Geest van hierboven’. Centraal staan twee recente boeken over de pneumatologie. Het eerste is van J. Veenhof, De kracht die hemel en aarde verbindt. De identiteit van de geest van God als relatiestichter, Boekencentrum 2016. Het tweede is van Willem Maarten Dekker en Andries Zoutendijk, De Geest onderscheiden , Boekencentrum 2017. In beide boeken wordt vaak gerefereerd aan O. Noordmans. Daarom zullen we ook een paar centrale stukken uit het Verzameld Werk van Noordmans bespreken, die handelen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Voor zover daar nog ruimte voor is zal ook aandacht gegeven worden aan de wending , die zich bij A. van de Beek voltrok, toen hij zijn eerste boek over de Geest: De adem van God, uit 1987 min of meer herriep en met een nieuwe pneumatologie kwam in Lichaam en Geest van Christus, Boekencentrum 2012. De eerste twee boeken worden door iedereen gelezen. De andere literatuur zal er bij betrokken worden door de studieleider of door leden van de leeskring, die hier een taak op zich willen nemen.
In deze brede oriëntatie gaat het uiteindelijk om de vraag of er in de huidige preken en kerkelijke praktijken binnen de hoofdstroom van de protestantse kerken voldoende aandacht is voor de Heilige Geest en zijn werk. Vanouds werd binnen de bevindelijke stroming van het gereformeerd protestantisme in dit opzicht gesproken van een manco. Nu gebeurt dit met name vanuit de charismatische beweging binnen en buiten deze kerken. Wij willen het ons bij de beantwoording van deze vraag zeker niet gemakkelijk maken. Vandaar de brede oriëntatie met steeds daarbij reflecties op onze eigen kerkelijke praktijken en verkondiging.

* Data: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei 2019 van 13.00-16.00 uur
* Locatie: Kerkgebouw de Kandelaar, Nijkerk
* Tarief: € 95,-
* Studiebelasting: in totaal 80 à 100 uur.
* Aanmelden via onderstaand formulier

Aanmeldingsformulier activiteit Areopagus

Annuleringsregeling Areopagus

Graag maken wij u er direct op attent dat voor studiedagen en cursussen van Areopagus onderstaande annuleringsregeling van toepassing is. Ook in overmacht situaties berekenen wij deze kosten door. Wij geven u in overweging hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

meer dan 3 maanden tevoren: 0% meer dan 2 maanden tevoren: 15%
meer dan 1 maand tevoren: 35 % meer dan 14 dagen tevoren: 60%
meer dan 7 dagen tevoren: 85% 7 dagen of minder: 100%

Aangepaste regeling permanente educatie per september 2017

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

Deze wijzigingen zijn op 1 september 2017 ingegaan. Actuele informatie over permanente educatie is te vinden op de website van de Protestantse kerk.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Areopagus nieuwsbrief