Cursussen, studiedagen, leeskringen

Jaarlijks organiseert Areopagus diverse cursussen en studiedagen. Hieronder worden de eerstvolgende bijeenkomsten vermeld.

Aanmeldingsformulier activiteit Areopagus

Annuleringsregeling Areopagus

Graag maken wij u er direct op attent dat voor studiedagen en cursussen van Areopagus onderstaande annuleringsregeling van toepassing is. Ook in overmacht situaties berekenen wij deze kosten door. Wij geven u in overweging hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

meer dan 3 maanden tevoren: 0% meer dan 2 maanden tevoren: 15%
meer dan 1 maand tevoren: 35 % meer dan 14 dagen tevoren: 60%
meer dan 7 dagen tevoren: 85% 7 dagen of minder: 100%

Aangepaste regeling permanente educatie per september 2017

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

Deze wijzigingen zijn op 1 september 2017 ingegaan. Actuele informatie over permanente educatie is te vinden op de website van de Protestantse kerk.

Komende cursussen:
* Samen preken in de lijdenstijd/2020
* Tweedaagse 'Bring it home preacher'
* Tweedaagse 'Het goede leven coram Deo'
* Preektraining "Over de last, de kracht en de vreugde van prediking'

Preektraining ‘Bring it home, preacher’

o.l.v. dr. Kees van Ekris en dr. Paul Visser

Prediking is communiceren over God. Dat vraagt al onze theologische en geestelijke concentratie. Maar dat niet alleen. Het vraagt ook om communicatieve vaardigheid en om concretisering. Wat betekent deze Bijbelperikoop in het concrete en gewone leven van de gemeente? We merken bij Areopagus hoe hoorders vaak vragen om concretisering. Maar, zo eenvoudig is dat niet, een concretisering maken uit eeuwenoude teksten. Soms overbekende teksten, soms moeilijk begrijpbare teksten. En bovendien: We weten ook dat niet elke concretisering gewaardeerd wordt. Het kan soms ook opeens heel erg spannend worden in de concretisering. Laten we er dus samen mee oefenen. We betrekken de proefschriften van Pieter Boomsma en Henk Stoorvogel erbij, die beiden over concretiseren en communiceren schreven. Het is dus enerzijds een homiletische vraag: Hoe doe je dat? Maar het is eigenlijk een nog veel mooiere geestelijke vraag. In de audio-preken van Martin Luther King hoor je hoorders de prediker aanmoedigen: ‘Bring it home, dr. King’. Breng het bij mij thuis! Dat is de vraag; Hoe kunnen we het Evangelie zo verkondigen dat het at home kan zijn bij hoorders? Ook bij hoorders bij wie de deur dicht lijkt te zitten. Misschien is de concretisering soms een klop op de deur?

* Data: 12 en 13 mei 2020
* Locatie: De Wittenberg, Zeist
* Tarief: € 295,-
* Aanmelden: via het formulier bovenaan de pagina

Samen preken in de lijdenstijd/2020

Ben je van plan om komende lijdenstijd uit Matteus 26-28 te preken? Of heb je nog geen keuze gemaakt, en is de ‘MatteusPassion’ een optie? Bij deze de uitnodiging om mee te doen aan een pilotproject dat we als Areopagus komende lijdenstijd willen uitproberen: #Samen-preken-in-de-lijdenstijd/2020

In de komende lijdensweken focussen we ons op Mattheus 26-28. Je bent uitgenodigd om mee te doen. Van onze kant zorgen we ervoor dat we je elke maandag in de lijdenstijd een document mailen met suggesties over een specifieke pericoop uit de MatteusPassie. Tekstueel, exegetisch, theologisch, homiletisch. Je kunt vervolgens zelf aan de slag met de pericoop. Gaandeweg doe je zelf observaties op, of krijg je vragen waar je omheen cirkelt. Je mailt kort je vondsten of je vragen. Op donderdag krijg je een tweede mail van ons, waarin we de vondsten en vragen van collega’s clusteren, en erover met je meedenken. Eind van de week maakt iedereen dan een eigen preek. Die preek ontvangen we graag per mail, en in de week daarop delen we iets van de goede gedachten die we opgedaan hebben in de verschillende gehouden preken. Zo honoreren we elkaars werk, kunnen we elkaar hopelijk inspireren, en ben je zowel gezamenlijk als individueel bezig met de preek.

Het is een pilot, we testen of het werkt en of het iets toevoegt. Als zich minstens 10 collega’s melden, gaan we ermee aan de slag.

* Tarief: € 50,-
* Aanmelden: via het formulier bovenaan de pagina

Tweedaagse 'Het goede leven coram Deo'

o.l.v. Dr. Paul Visser

Ds. Leo de Wit (Ede) kwam namens een groep bevriende collega’s met het verzoek of Areopagus een preektraining zou kunnen geven rond het thema ‘Het goede leven coram Deo’. Een belangrijk thema, juist in onze tijd, die enerzijds gekenmerkt wordt door toenemende stress om het verschil te maken en die anderzijds de hedonistisch geest ademt van het ‘moeten genieten’ als elfde gebod. We gaan samen na hoe wij het zondige en zieke van deze cultuur kunnen ontmaskeren, zonder daarbij te vervallen in een onbijbels mijden van het aardse leven. Daarnaast willen we samen ontdekken hoe de Schrift spreekt over het ‘goede leven voor Gods aangezicht’ in het leven van elke dag, in relaties, werk, tijds- en geldbesteding. Het blijft een spannende en wezenlijke vraag hoe wij het ‘tegoed van het Oude Testament’ met haar brede aandacht voor het aardse leven verbinden met de Bijbelse kernwoorden van zonde en genade, gerechtigheid en heiligheid. De gemeente heeft er recht op dat wij haar daarin helder voorgaan. Niet alleen door af te wijzen wat niet deugt, maar vooral ook door aan te reiken wat onze Schepper voor ogen staat. We gaan een en ander concreet uitwerken in (de opzet van) een preek, waarbij we ons laten leiden door meerdere sprekende periscopen uit het OT en NT, resp. Deuteronomium 8, Prediker 9, 1 Timotheüs 4:1-5 en 6:3-19.

De eerstgeplande tweedaagse van 9-10 juni is vol. Vanwege de grote belangstelling is er een extra optie op 12 en 13 mei.

* Data: 9 en 10 juni 2020
* Locatie: Brandpunt Doorn
* Tarief: € 295,-
* Aanmelden: deze cursus is vol

Over de last, de kracht en de vreugde van prediking

Jaar in jaar uit preken. Dat doet wat aan je. Het geeft je iets, het kost ook wat. Week in week uit inspiratie proberen op te doen. Niet altijd met evenveel respons. Areopagus biedt een training aan in het omgaan met die realiteit. We gaan aan de slag met een prachtige tekst: Numeri 11. Numeri is in de Joodse traditie de Sefer BaMidbar, het Boek van in-de-woestijn.
Al snel lezen we daar over de klacht van het volk, over Mozes die de last van het ambt zwaar valt, over de Geest die komt en de last verlicht, over de verzuchting 'Och was heel het volk maar profeet'.
Het is ook een tekst over gulzigheid en onvrede, en in die zin relevant voor vandaag.
We behandelen samen uitgebreid deze tekst aan de hand van de methode die we bij Areopagus ontwikkelen. Daarin is aandacht voor de prediker, voor de stilte, voor de tekst, voor het kerygma, voor de verwoording, voor de belichaming.

Stapsgewijs nemen we de tekst door, proberen we de vreugde van het vak samen ook te beleven, en komt elke deelnemer tot een eigen preek.

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de deelnemers gaat het om een tweedaagse, of om vijf bijeenkomsten.

* Data: in overleg
* Locatie: in overleg
* Tarief: € 295,-
* Aanmelden: via het formulier bovenaan deze pagina.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Areopagus nieuwsbrief