Cursussen, studiedagen, leeskringen

Jaarlijks organiseert Areopagus diverse cursussen en studiedagen. Hieronder worden de eerstvolgende bijeenkomsten vermeld.

Aanmeldingsformulier activiteit Areopagus

Annuleringsregeling Areopagus

Graag maken wij u er direct op attent dat voor studiedagen en cursussen van Areopagus onderstaande annuleringsregeling van toepassing is. Ook in overmacht situaties berekenen wij deze kosten door. Wij geven u in overweging hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

meer dan 3 maanden tevoren: 0% meer dan 2 maanden tevoren: 15%
meer dan 1 maand tevoren: 35 % meer dan 14 dagen tevoren: 60%
meer dan 7 dagen tevoren: 85% 7 dagen of minder: 100%

Aangepaste regeling permanente educatie per september 2017

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

Deze wijzigingen zijn op 1 september 2017 ingegaan. Actuele informatie over permanente educatie is te vinden op de website van de Protestantse kerk.

Komende cursussen:
* vanaf oktober: Existentieel bijbellezen en authentiek preken
* 30/9 & 1/10 Tweedaagse 'Bring it home preacher'
* 27/10 Studiedag 'Prediking: communicatief en profetisch
* Tweedaagse 'Het goede leven'
* Preektraining "Over de last, de kracht en de vreugde van prediking'

Existentieel bijbellezen en authentiek preken 2020/2021

o.l.v. dr. Paul Visser

In tien bijeenkomsten collegiaal oefenen in existentiële verificatie
om te groeien in spiritualiteit en vrijmoedigheid, in authenticiteit en weerbaarheid

Introductie
Je bent predikant en weet je geroepen het Evangelie te verkondigen, op zo’n manier dat je hoorders zich aangesproken, bemoedigd en uitgedaagd weten. Maar regelmatig worstel je met deze opgave. We ervaren allemaal dat het knap lastig kan zijn om te staan in de autoriteit die je gegeven is en de gemeente voor te gaan vanuit die geestelijke vrijheid. Je voelt je zomaar heen en weer geslingerd tussen verwachtingen van verschillende flanken die er in je gemeente zijn. Je kunt verstrikt raken in wat een bepaalde groep van je verlangt of beknot worden door het oordeel van een andere groep. Daarbij kom je ook jezelf geregeld tegen, omdat wat er omgaat in jouw hart en leven lang niet altijd spoort met wat je in de bijbeltekst hoort en verwoord moet worden in de preek.
Kortom, allemaal factoren die je kunnen remmen om ‘vrij’ te kunnen luisteren naar de tekst, naar jezelf, naar je hoorders, en in dat alles naar God. Het laat zich raden dat dit als vanzelf ook een vrijmoedig (s)preken belemmert.

Hoe kun je als prediker eerlijker en ontvankelijker leren luisteren naar Gods woorden om zodoende vrij en authentiek, onbevangen en krachtig te spreken en daarmee dichterbij het leven en het hart van je hoorders te komen?
Dat is de kernvraag die centraal staat tijdens deze maandelijkse cursus in tien dagdelen. We ontmoeten elkaar in een kring van collega’s rond een open bijbel en oefenen onszelf in een open en existentiële manier van lezen: wat hoor en wat zie ik, waar en hoe raakt dit gedeelte mijn leven, waar zit ik in dit gebeuren, hoe verhoud ik mij daartoe, en wat zegt dat (over) mij? Van toeschouwer gaat het naar deelnemer. Dit heet existentiële verificatie. Het doel is: dieper wortelen in de Schrift, méér ontdekken hoe jouw geloven functioneert, ontdekken waar je kwetsbaarheid zit, groeien in geestelijke volwassenheid en weerbaarheid. Om zodoende op overtuigende wijze stem te geven aan de Schrift en woorden te vinden die de tegenstellingen in de gemeente overstijgen, als een vorm van undefended preaching.
We hopen dat dit samen optrekken rond het luisteren naar de Schrift met het oog op onszelf en op onze prediking ook leidt tot nieuwe vormen van collegialiteit en kameraadschap. Ons werk is vaak een eenzaam avontuur. Het is goed om elkaar van dienst te zijn.

De bijeenkomsten worden op 4 locaties gehouden. Elke locatie heeft een contactpersoon. Deze persoon heeft meegedraaid in een eerdere gespreksronde van Undefended preachers. Zij kunnen benaderd worden voor verdere informatie. Ook Paul Visser kan hiervoor benaderd worden (pjvisser2@hotmail.com)

* Data: zie overzicht hieronder.
* Locaties en tijdstippen:
* Hoogeveen - woensdagochtend 10.00-12.30u (contact Wouter Bakker, Nieuweroord, dswjbakker@gmail.com)
* Hoogblokland - dinsdagmiddag 13.00-15.30u (contact Martin Zeeman, predikant@hervormdhoogblokland.nl)
* Nijkerk - woensdagochtend 10.00-12.30u (contact Pieter Baas, Houten, pbaas@kpnmail.nl)
* Rotterdam-Hilligersberg - dinsdagochtend 10.00-12.30u (contact Jan Reijm, jreijm@solcon.nl)
* Aantal: 7 personen per locatie
* Tarief: introductieprijs € 295,-
* Studiebelasting: 50 uur
* Aanmelden: via het formulier bovenaan deze pagina.

Preektraining ‘Bring it home, preacher’

o.l.v. dr. Kees van Ekris en dr. Paul Visser

Prediking is communiceren over God. Dat vraagt al onze theologische en geestelijke concentratie. Maar dat niet alleen. Het vraagt ook om communicatieve vaardigheid en om concretisering. Wat betekent deze Bijbelperikoop in het concrete en gewone leven van de gemeente? We merken bij Areopagus hoe hoorders vaak vragen om concretisering. Maar, zo eenvoudig is dat niet, een concretisering maken uit eeuwenoude teksten. Soms overbekende teksten, soms moeilijk begrijpbare teksten. En bovendien: We weten ook dat niet elke concretisering gewaardeerd wordt. Het kan soms ook opeens heel erg spannend worden in de concretisering. Laten we er dus samen mee oefenen. We betrekken de proefschriften van Pieter Boomsma en Henk Stoorvogel erbij, die beiden over concretiseren en communiceren schreven. Het is dus enerzijds een homiletische vraag: Hoe doe je dat? Maar het is eigenlijk een nog veel mooiere geestelijke vraag. In de audio-preken van Martin Luther King hoor je hoorders de prediker aanmoedigen: ‘Bring it home, dr. King’. Breng het bij mij thuis! Dat is de vraag; Hoe kunnen we het Evangelie zo verkondigen dat het at home kan zijn bij hoorders? Ook bij hoorders bij wie de deur dicht lijkt te zitten. Misschien is de concretisering soms een klop op de deur?

* Data: 30 september en 1 oktober
* Locatie: De Wittenberg, Zeist
* Tarief: € 295,-
* Aanmelden: deze cusrus is volgeboekt

Studiedag 27 oktober: Prediking: communicatief en profetisch

met Henk Stoorvogel en Kees van Ekris

Henk Stoorvogel inspireert predikers om het communicatieve proces van de preek te omarmen. Kees van Ekris geldt als een pleitbezorger van het profetische aspect van de preek.

Beiden promoveerden recent op deze thema’s en presenteren de resultaten van hun onderzoek tijdens een studiedag voor predikanten en voorgangers. Wat hebben predikanten hieraan in de concrete praktijk van de wekelijkse Woordverkondiging? Maar ook: schuren beide aspecten van de preek niet met elkaar? Waar communicatie zich richt op een goede overdracht van de boodschap, strijkt een profetische boodschap niet zelden tegen de haren in.

Twee deskundigen, zowel op het terrein van public speech (Jan Sonneveld) als homiletiek en retorica (Arie Baars), zullen hun reactie geven. Vervolgens maken we, met Kees van Dusseldorp en Ciska Stark, de stap naar de concrete preekpraktijk in jouw lokale situatie: welke mogelijkheden en spanningsvelden levert aandacht voor communicatie en profetie op? We nemen de tijd om in groepjes door te spreken over onze eigen ervaringen, zowel de positieve als de negatieve. Paul Visser sluit de dag af met een preek waarin hij de boodschap van de dag zal verwerken.

De studiedag wordt georganiseerd door IZB Areopagus en Permanente Educatie Predikanten (TU Kampen) en staat onder leiding van dagvoorzitter Nynke Dijkstra-Algra.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden via: https://www.pepredikanten.nl/studiebijeenkomsten/communicatiefprofetisch

Tweedaagse 'Het goede leven coram Deo' (volgeboekt)

o.l.v. Dr. Paul Visser

Ds. Leo de Wit (Ede) kwam namens een groep bevriende collega’s met het verzoek of Areopagus een preektraining zou kunnen geven rond het thema ‘Het goede leven coram Deo’. Een belangrijk thema, juist in onze tijd, die enerzijds gekenmerkt wordt door toenemende stress om het verschil te maken en die anderzijds de hedonistisch geest ademt van het ‘moeten genieten’ als elfde gebod. We gaan samen na hoe wij het zondige en zieke van deze cultuur kunnen ontmaskeren, zonder daarbij te vervallen in een onbijbels mijden van het aardse leven. Daarnaast willen we samen ontdekken hoe de Schrift spreekt over het ‘goede leven voor Gods aangezicht’ in het leven van elke dag, in relaties, werk, tijds- en geldbesteding. Het blijft een spannende en wezenlijke vraag hoe wij het ‘tegoed van het Oude Testament’ met haar brede aandacht voor het aardse leven verbinden met de Bijbelse kernwoorden van zonde en genade, gerechtigheid en heiligheid. De gemeente heeft er recht op dat wij haar daarin helder voorgaan. Niet alleen door af te wijzen wat niet deugt, maar vooral ook door aan te reiken wat onze Schepper voor ogen staat. We gaan een en ander concreet uitwerken in (de opzet van) een preek, waarbij we ons laten leiden door meerdere sprekende periscopen uit het OT en NT, resp. Deuteronomium 8, Prediker 9, 1 Timotheüs 4:1-5 en 6:3-19.

* Data: 8 en 9 juni 2021
* Locatie: De Wittenberg, Zeist
* Tarief: € 295,-
* Aanmelden: deze cursus is vol

Over de last, de kracht en de vreugde van prediking

Jaar in jaar uit preken. Dat doet wat aan je. Het geeft je iets, het kost ook wat. Week in week uit inspiratie proberen op te doen. Niet altijd met evenveel respons. Areopagus biedt een training aan in het omgaan met die realiteit. We gaan aan de slag met een prachtige tekst: Numeri 11. Numeri is in de Joodse traditie de Sefer BaMidbar, het Boek van in-de-woestijn.
Al snel lezen we daar over de klacht van het volk, over Mozes die de last van het ambt zwaar valt, over de Geest die komt en de last verlicht, over de verzuchting 'Och was heel het volk maar profeet'.
Het is ook een tekst over gulzigheid en onvrede, en in die zin relevant voor vandaag.
We behandelen samen uitgebreid deze tekst aan de hand van de methode die we bij Areopagus ontwikkelen. Daarin is aandacht voor de prediker, voor de stilte, voor de tekst, voor het kerygma, voor de verwoording, voor de belichaming.

Stapsgewijs nemen we de tekst door, proberen we de vreugde van het vak samen ook te beleven, en komt elke deelnemer tot een eigen preek.

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de deelnemers gaat het om een tweedaagse, of om vijf bijeenkomsten.

* Data: in overleg
* Locatie: in overleg
* Tarief: € 295,-
* Aanmelden: via het formulier bovenaan deze pagina.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Areopagus nieuwsbrief