Cursussen, studiedagen, leeskringen

Jaarlijks organiseert Areopagus diverse cursussen en studiedagen. Hieronder worden de eerstvolgende bijeenkomsten vermeld.

Aanmeldingsformulier activiteit Areopagus

Annuleringsregeling Areopagus

Graag maken wij u er direct op attent dat voor studiedagen en cursussen van Areopagus onderstaande annuleringsregeling van toepassing is. Ook in overmacht situaties berekenen wij deze kosten door. Wij geven u in overweging hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

meer dan 3 maanden tevoren: 0% meer dan 2 maanden tevoren: 15%
meer dan 1 maand tevoren: 35 % meer dan 14 dagen tevoren: 60%
meer dan 7 dagen tevoren: 85% 7 dagen of minder: 100%

Aangepaste regeling permanente educatie per september 2017

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

Deze wijzigingen zijn op 1 september 2017 ingegaan. Actuele informatie over permanente educatie is te vinden op de website van de Protestantse kerk.

Komende cursussen:

* Leeskring 'Schepping als vindplaats van God'
* Retraite 'Herstel in mij de vreugde om Uw heil'
* Tweedaagse 'Bring it home preacher'
* Tweedaagse 'Het goede leven coram Deo'

Leeskring voor predikanten - Schepping als vindplaats van God

o.l.v. Dr. Wim Dekker

‘Aan U behoort o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee’. In het vierde couplet van dit bekende lied van Jan Wit over de schepping wordt gebeden: ‘…laat mij door de wereld gaan / met open ogen, open oren / om al uw tekens te verstaan’. Een intrigerende tekst. Is dat inderdaad mogelijk: door de wereld gaan met open ogen en oren en dan de tekenen zien die heenwijzen naar de Schepper? Lukt je dat vandaag als christenen in een cultuur, die gekenmerkt wordt door seculier en naturalistisch denken en die tegelijk zucht onder een ecologische crisis? Wat doet deze cultuur met je en met je geloof in God de Schepper? Nog een andere spannende vraag: zijn de tekens waaraan het lied refereert ook zichtbaar voor degenen, die zich geen christen noemen? Bieden bestaanservaringen de mogelijkheid God ter sprake te brengen in een seculier klimaat?
Deze vragen zullen steeds op de achtergrond meespelen, wanneer we ons gedurende vijf woensdagmiddagen verdiepen in het thema: ‘Schepping als vindplaats van God’. We lezen klassieke teksten van Calvijn (Institutie, Boek I), Bavinck (Gereformeerde Dogmatiek deel 2, h. 5), Karl Barth (zijn ‘Lichterlehre’, K.D IV,3). Maar we laten ons ook bevragen door een belangrijke onlangs verschenen publicatie: ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort. De cursus loopt uit op een praktische oefening. Ieder maakt een inleiding voor een gemeenteavond over het thema: Geloven in de Schepper anno 2020.

* Data: 15 januari, 19 februari, 18 maart, 22 april , 13 mei 2020 van 13.00-16.00u
* Locatie: De Kandelaar, Nijkerk (Meinsstraat 4A)
* Tarief: € 75,-
* Aanmelden: via het formulier bovenaan de pagina

Preektraining en retraite ‘Herstel in mij de vreugde om Uw heil’

o.l.v. dr. Kees van Ekris en dr. Paul Visser

Deze cursus is een combinatie van een preektraining en een retraite. Je trekt je drie dagen terug, je leeft mee in het getijdenritme op de Wittenberg, er is tijd voor studie, voor niets doen en voor contemplatie. De cursus is bedoeld om de vreugde van het heil opnieuw op het spoor te komen, de bronnen van je roeping, de bezieling van je predikantschap. Ook om Geestkracht te vinden als je in een vreugdeloze periode zit, en je simpelweg volharding nodig hebt. Tegelijkertijd denken we na over de gemeente: hoe ga je om met geestelijke matheid die in een gemeente kan trekken? Hoe taxeer je die, hoe kan je prediking daarin verheldering en bezieling geven? Deze cursus is ook een preektraining: gaandeweg werk je aan een preek over deze thematiek. Op maandagmorgen beginnen we. De hoop is dat je drie dagen van herbronning meemaakt, en tegelijkertijd woensdag naar huis gaat met een groot deel van je preek al klaar (maximaal 12 deelnemers).

* Datum: 3 t/m 5 februari
* Locatie: De Wittenberg, Zeist
* Tarief: € 315,-
* Aanmelden: via het formulier bovenaan de pagina

Preektraining ‘Bring it home, preacher’

o.l.v. dr. Kees van Ekris en dr. Paul Visser

Prediking is communiceren over God. Dat vraagt al onze theologische en geestelijke concentratie. Maar dat niet alleen. Het vraagt ook om communicatieve vaardigheid en om concretisering. Wat betekent deze Bijbelperikoop in het concrete en gewone leven van de gemeente? We merken bij Areopagus hoe hoorders vaak vragen om concretisering. Maar, zo eenvoudig is dat niet, een concretisering maken uit eeuwenoude teksten. Soms overbekende teksten, soms moeilijk begrijpbare teksten. En bovendien: We weten ook dat niet elke concretisering gewaardeerd wordt. Het kan soms ook opeens heel erg spannend worden in de concretisering. Laten we er dus samen mee oefenen. We betrekken de proefschriften van Pieter Boomsma en Henk Stoorvogel erbij, die beiden over concretiseren en communiceren schreven. Het is dus enerzijds een homiletische vraag: Hoe doe je dat? Maar het is eigenlijk een nog veel mooiere geestelijke vraag. In de audio-preken van Martin Luther King hoor je hoorders de prediker aanmoedigen: ‘Bring it home, dr. King’. Breng het bij mij thuis! Dat is de vraag; Hoe kunnen we het Evangelie zo verkondigen dat het at home kan zijn bij hoorders? Ook bij hoorders bij wie de deur dicht lijkt te zitten. Misschien is de concretisering soms een klop op de deur?

* Data: 12 en 13 mei 2020
* Locatie: De Wittenberg, Zeist
* Tarief: € 295,-
* Aanmelden: via het formulier bovenaan de pagina

Tweedaagse 'Het goede leven coram Deo'

o.l.v. Dr. Paul Visser

Ds. Leo de Wit (Ede) kwam namens een groep bevriende collega’s met het verzoek of Areopagus een preektraining zou kunnen geven rond het thema ‘Het goede leven coram Deo’. Een belangrijk thema, juist in onze tijd, die enerzijds gekenmerkt wordt door toenemende stress om het verschil te maken en die anderzijds de hedonistisch geest ademt van het ‘moeten genieten’ als elfde gebod. We gaan samen na hoe wij het zondige en zieke van deze cultuur kunnen ontmaskeren, zonder daarbij te vervallen in een onbijbels mijden van het aardse leven. Daarnaast willen we samen ontdekken hoe de Schrift spreekt over het ‘goede leven voor Gods aangezicht’ in het leven van elke dag, in relaties, werk, tijds- en geldbesteding. Het blijft een spannende en wezenlijke vraag hoe wij het ‘tegoed van het Oude Testament’ met haar brede aandacht voor het aardse leven verbinden met de Bijbelse kernwoorden van zonde en genade, gerechtigheid en heiligheid. De gemeente heeft er recht op dat wij haar daarin helder voorgaan. Niet alleen door af te wijzen wat niet deugt, maar vooral ook door aan te reiken wat onze Schepper voor ogen staat. We gaan een en ander concreet uitwerken in (de opzet van) een preek, waarbij we ons laten leiden door meerdere sprekende periscopen uit het OT en NT, resp. Deuteronomium 8, Prediker 9, 1 Timotheüs 4:1-5 en 6:3-19.

De eerstgeplande tweedaagse van 9-10 juni is vol. Vanwege de grote belangstelling is er een extra optie op 12 en 13 mei.

* Data: 9 en 10 juni 2020
* Locatie: Brandpunt Doorn
* Tarief: € 295,-
* Aanmelden: deze cursus is vol

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Areopagus nieuwsbrief