Cursussen, studiedagen, trainingen

Jaarlijks organiseert Areopagus diverse cursussen en studiedagen. Hieronder worden de eerstvolgende bijeenkomsten vermeld.

Werkcollege 'Verlos ons van de boze'

Prof. dr. Beatrice de Graaf, prof. dr. Maarten Wisse en ds. Kees van Ekris

Werkcollege over kwaad en verlossing in prediking

Op woensdag 30 mei 2018 houdt Areopagus een werkcollege in de Wittenberg in Zeist met de titel 'Verlos ons van de boze'. Allerlei actuele vragen komen aan de orde. Zoals: Op welke manier spreek je over 'kwaad' in jouw prediking? Welk kwaad benoem je eigenlijk en waarom? Op welke manier speelt terrorisme, angst en onbehagen een rol in de kerk van vandaag? Hoe spreek je eigenlijk christelijk over kwaad, en over hoop? En: Op welke manier komt 'verlossing van het kwaad' aan de orde in de liturgie en de prediking?

We bespreken deze vragen in dialoog met een preek van Augustinus, gehouden rondom de val van Rome. Iedere deelnemer aan de studiedag krijgt die preek, met een korte toelichting, toegezonden. Het is een boeiende parallel: Hoe preekte Augustinus in tijden van ondergang, waar lag in de verkondiging de hoop en welk kwaad werd aangewezen? In dialoog met Augustinus zoeken we naar contemporaine gestalten van prediking die geen vrees heeft om kwaad kwaad te noemen en die tegelijkertijd de publieke ruimte durft te betreden met een woord van hoop.

Lectores en tegelijkertijd uitdagers zijn Beatrice de Graaf en Maarten Wisse. Prof. De Graaf zal reflecteren over de receptie van haar boek en over wat haar pamflet voor soort gesprekken heeft opgeleverd, ze zal predikanten uitdagen tot het christelijk spreken over kwaad, en ze staat open voor een dialoog over wat de punch zou moeten zijn in prediking als publiek spreken vandaag. Prof. Wisse zal reageren op het pamflet van prof. De Graaf, hij zal zijn kennis van Augustinus aanwenden in het duiden van de preek, en hij zal ook een zelfstandige voorzet geven over wat hij ziet als spreken over kwaad en verlossing in de prediking. In het voorjaar hoopt Maarten Wisse zijn inaugurele rede te houden, met als titel: Dogmatiek als profetie. We zien uit naar een profetisch gesprek over kwaad, verlossing en prediking. Hartelijk welkom. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. De cursus is inmiddels vol, uw eventuele aanmelding wordt op de wachtlijst geplaatst.

* Datum: woensdag 30 mei 2018 van 10.00-13.00
* Tarief: € 50,- (incl. lunch)
* Locatie: De Wittenberg, Zeist (Krakelingweg 10)

Tweedaagse Predikant en pionier; Het eerlijke verhaal

Dr. Paul Visser en ds. Niels de Jong

Boeiende en praktische tweedaagse om missionair te leren preken

Bestaat er zoiets als missionair preken? Is het een incidenteel gebeuren of heeft het vooral te maken met een attitude? Hoe verhoudt een missionaire preek zich de actualiteit: gaat zij in op tijd en context of overstijgt zij die juist? Gaat het er in de bijbel echt zoveel anders aan toe als nu of juist niet? Als we geloven dat God al sprekend ingaat op onze concrete werkelijkheid, preken we dan zo dat het 'andere woord' geen vervreemding geeft maar herkenning oproept? Hoe reken je met onbegrip en weerstand? Kortom, hoe vertel je het eerlijke verhaal aan mensen van nu?

Paul Visser (Amsterdam), en Niels de Jong (Rotterdam), beide predikant en pionier, leiden deze cursus. Enerzijds hoor je geleerde lessen van Paul Visser en Niels de Jong. Anderzijds ga je zelf aan de slag en krijg je feedback op (een deel van) een eigen preek. De tweedaagse is bedoeld voor predikanten en pioniers en wil je helpen om de bijbeltekst op een existentiële manier te vertolken naar allerlei mensen van nu (gelovig, ongelovig, zoekend, sceptisch, etc.).

Van de deelnemers verwachten wij dat zij een praktijkvoorbeeld meenemen van een missionair getoonzette preek of toespraak, die naar eigen beleving 'geslaagd' of 'mislukt' is. Luisterend naar elkaar oefenen we ons in 'good practices'. De groepsgrootte zal maximaal 12 personen zijn.

Ter voorbereiding verwachten wij bovendien dat de literatuur wordt doorgenomen die via onderstaande link genoemd wordt.

* Datum: 21 en 22 juni 2018
* Tarief: € 295,- (Excl. overnachting: € 220,-)
* Locatie: Prinsekerk Rotterdam (bij Rotterdam CS), met overnachting in nabijgelegen hotel

Tweedaagse Verandering van het hart, hoe werkt dat?

Prof. dr. Maarten J. Kater en dr. Paul J. Visser

In samenwerking bieden Areopagus en de Theologische Universiteit van Apeldoorn op 13 en 14 september 2018 een cursus aan voor predikanten (en proponenten) met het oog op de prediking rond een reformatorisch thema. De keuze voor bovenstaand thema is ingegeven door het feit dat dit jaar op allerlei manieren aandacht gegeven wordt aan 400 jaar Dordt. In de Dordtse Leerregels wordt beleden dat verandering van het hart (de wedergeboorte) met name geschiedt onder en door de verkondiging van het evangelie. In de preek spreken wij dus leven-wekkende woorden. De vraag is: hoe werkt dat dan? Moeten wij bij de verandering van het hart denken in termen van substantie of in termen van relatie? En verder, hoe geef je daar zó woorden aan, dat de preek niet vervalt tot een beschrijving van of een oproep tot verandering, maar deze zich door de verkondiging heen daadwerkelijk voltrekken kan? Anders gezegd: hoe leren we preken in het krachtenveld van de Geest. Juist in onze cultuur, die snakt naar persoonlijke beleving van God, is het de moeite waard om na te gaan wat ons op dit punt vanuit de gereformeerde traditie wordt aangereikt en hoe wij dit ‘goud’ vruchtbaar kunnen maken voor de hedendaagse luisteraar. Vragen genoeg om ons met elkaar op te bezinnen, ten dienste van de verkondiging van het Woord en een hernieuwde geloofsbeleving van de gemeente.
Tijdens deze tweedaagse zal dr. W. Verboom een praktisch-theologische bijdrage leveren waarin hij ingaat op de vraag hoe het belijden van Dordt vruchtbaar gemaakt kan worden voor de preek. We zullen ook praktisch bezig zijn en vragen van de deelnemers een preekschets te schrijven over één van onderstaande teksten Ez. 36: 26-27, Joh.3:3, 1 Petr.1:3 of 23, 1 Petr.2:2.
Wij zien uit naar een verrijkende tweedaagse rond een centraal bijbels thema!

* Datum: 13 en 14 september 2018
* Tarief: € 295,-
* Locatie: Het Brandpunt in Doorn

Aanmeldingsformulier activiteit Areopagus

Annuleringsregeling Areopagus

Graag maken wij u er direct op attent dat voor studiedagen en cursussen van Areopagus onderstaande annuleringsregeling van toepassing is. Ook in overmacht situaties berekenen wij deze kosten door. Wij geven u in overweging hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

meer dan 3 maanden tevoren: 0% meer dan 2 maanden tevoren: 15%
meer dan 1 maand tevoren: 35 % meer dan 14 dagen tevoren: 60%
meer dan 7 dagen tevoren: 85% 7 dagen of minder: 100%

Aangepaste regeling permanente educatie per september 2017

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

Deze wijzigingen zijn op 1 september 2017 ingegaan. Actuele informatie over permanente educatie is te vinden op de website van de Protestantse kerk.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Areopagus nieuwsbrief