Cursussen, studiedagen, trainingen

Jaarlijks organiseert Areopagus diverse cursussen en studiedagen. Hieronder worden de eerstvolgende bijeenkomsten vermeld.

Aanmeldingsformulier activiteit Areopagus

Annuleringsregeling Areopagus

Graag maken wij u er direct op attent dat voor studiedagen en cursussen van Areopagus onderstaande annuleringsregeling van toepassing is. Ook in overmacht situaties berekenen wij deze kosten door. Wij geven u in overweging hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

meer dan 3 maanden tevoren: 0% meer dan 2 maanden tevoren: 15%
meer dan 1 maand tevoren: 35 % meer dan 14 dagen tevoren: 60%
meer dan 7 dagen tevoren: 85% 7 dagen of minder: 100%

Aangepaste regeling permanente educatie per september 2017

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

Deze wijzigingen zijn op 1 september 2017 ingegaan. Actuele informatie over permanente educatie is te vinden op de website van de Protestantse kerk.

Studiedag 'Verlos ons van de boze'

Prof. dr. Beatrice de Graaf, prof. dr. Maarten Wisse en ds. Kees van Ekris

Studiedag over kwaad en verlossing in prediking met Beatrice de Graaf en Maarten Wisse.

Op woensdag 30 mei 2018 houdt Areopagus een studiedag in de Wittenberg in Zeist. De titel van de studiedag is 'Verlos ons van de boze'. Allerlei actuele vragen komen aan de orde. Zoals: Op welke manier spreek je over 'kwaad' in jouw prediking? Welk kwaad benoem je eigenlijk en waarom? Op welke manier speelt terrorisme, angst en onbehagen een rol in de kerk van vandaag? Hoe spreek je eigenlijk christelijk over kwaad, en over hoop? En: Op welke manier komt 'verlossing van het kwaad' aan de orde in de liturgie en de prediking?

We bespreken deze vragen in dialoog met een preek van Augustinus, gehouden rondom de val van Rome. Iedere deelnemer aan de studiedag krijgt die preek, met een korte toelichting, toegezonden. Het is een boeiende parallel: Hoe preekte Augustinus in tijden van ondergang, waar lag in de verkondiging de hoop en welk kwaad werd aangewezen? In dialoog met Augustinus zoeken we naar contemporaine gestalten van prediking die geen vrees heeft om kwaad kwaad te noemen en die tegelijkertijd de publieke ruimte durft te betreden met een woord van hoop.

Lectores en tegelijkertijd uitdagers op deze studiedag zijn Beatrice de Graaf en Maarten Wisse. Prof. De Graaf zal reflecteren over de receptie van haar boek en over wat haar pamflet voor soort gesprekken heeft opgeleverd, ze zal predikanten uitdagen tot het christelijk spreken over kwaad, en ze staat open voor een dialoog over wat de punch zou moeten zijn in prediking als publiek spreken vandaag. Prof. Wisse zal reageren op het pamflet van prof. De Graaf, hij zal zijn kennis van Augustinus aanwenden in het duiden van de preek, en hij zal ook een zelfstandige voorzet geven over wat hij ziet als spreken over kwaad en verlossing in de prediking. In het voorjaar hoopt Maarten Wisse zijn inaugurele rede te houden, met als titel: Dogmatiek als profetie. We zien uit naar een profetisch gesprek over kwaad, verlossing en prediking. Hartelijk welkom.

* Datum: woensdag 30 mei 2018
* Tarief: € 95,-
* Locatie: De Wittenberg, Zeist (Krakelingweg 10)

Tweedaagse 'Predikant en pionier'

Dr. Paul Visser en ds. Niels de Jong

Binnen Areopagus en de IZB focussen we ons niet alleen op prediking an sich, maar ook op de bevruchting van prediking in pioniersplekken en in reguliere gemeentes. Wat kunnen we van elkaar leren? Wat beschouwen we eigenlijk als missionaire prediking? Die vraag staat centraal op deze tweedaagse training. Paul Visser en Niels de Jong zijn beiden zowel predikant als pionier, en ze hebben bovendien zicht op allerlei andere reguliere en innovatieve plekken in Amsterdam en Rotterdam. Wat heeft hun ervaring hen geleerd qua missionaire prediking? Samen geven zij de cursus en nemen ze deelnemers mee in wat gaande is rondom missionaire prediking.

De cursus is vooral bedoeld voor predikanten, die in een missionaire context werken of betrokken zijn bij het Focus-traject, en voor (HBO) pioniers. Enerzijds hoor je lessen van Paul Visser en Niels de Jong. Anderzijds ga je zelf aan de slag en krijg je feedback op (een deel van) een eigen preek. Het staat je vrij een beeldopname van een preek of toespraak mee te nemen, of ter plaatse de preek of toespraak te houden (er is een kerkruimte beschikbaar). De groepsgrootte zal maximaal 12 personen zijn.

* Datum: 21 en 22 juni 2018
* Tarief: nog niet bekend
* Locatie: Prinsekerk Rotterdam (bij Rotterdam CS), met overnachting in nabijgelegen hotel

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Areopagus nieuwsbrief