Cursussen, studiedagen, trainingen

Jaarlijks organiseert Areopagus diverse cursussen en studiedagen. Hieronder worden de eerstvolgende bijeenkomsten vermeld.

Tweedaagse Verandering van het hart, hoe werkt dat?

Prof. dr. Maarten J. Kater en dr. Paul J. Visser

In samenwerking bieden Areopagus en de Theologische Universiteit van Apeldoorn op 13 en 14 september 2018 een cursus aan voor predikanten (en proponenten) met het oog op de prediking rond een reformatorisch thema. De keuze voor bovenstaand thema is ingegeven door het feit dat dit jaar op allerlei manieren aandacht gegeven wordt aan 400 jaar Dordt. In de Dordtse Leerregels wordt beleden dat verandering van het hart (de wedergeboorte) met name geschiedt onder en door de verkondiging van het evangelie. In de preek spreken wij dus leven-wekkende woorden. De vraag is: hoe werkt dat dan? Moeten wij bij de verandering van het hart denken in termen van substantie of in termen van relatie? En verder, hoe geef je daar zó woorden aan, dat de preek niet vervalt tot een beschrijving van of een oproep tot verandering, maar deze zich door de verkondiging heen daadwerkelijk voltrekken kan? Anders gezegd: hoe leren we preken in het krachtenveld van de Geest. Juist in onze cultuur, die snakt naar persoonlijke beleving van God, is het de moeite waard om na te gaan wat ons op dit punt vanuit de gereformeerde traditie wordt aangereikt en hoe wij dit ‘goud’ vruchtbaar kunnen maken voor de hedendaagse luisteraar. Vragen genoeg om ons met elkaar op te bezinnen, ten dienste van de verkondiging van het Woord en een hernieuwde geloofsbeleving van de gemeente.
Tijdens deze tweedaagse zal dr. W. Verboom een praktisch-theologische bijdrage leveren waarin hij ingaat op de vraag hoe het belijden van Dordt vruchtbaar gemaakt kan worden voor de preek. We zullen ook praktisch bezig zijn en vragen van de deelnemers om tijdens deze tweedaagse een preekschets te schrijven over één van onderstaande teksten Ez. 36: 26-27, Joh.3:3, 1 Petr.1:3 of 23, 1 Petr.2:2. De preekschets mag een frame of mind map zijn waarin de lijn geschetst wordt hoe u de preek zou opzetten.

Wij zien uit naar een verrijkende tweedaagse rond een centraal bijbels thema!

* Datum: 13 en 14 september 2018
* Tarief: € 295,- (excl. overnachting € 220,-)
* Locatie: Het Brandpunt in Doorn

Aanmeldingsformulier activiteit Areopagus

Annuleringsregeling Areopagus

Graag maken wij u er direct op attent dat voor studiedagen en cursussen van Areopagus onderstaande annuleringsregeling van toepassing is. Ook in overmacht situaties berekenen wij deze kosten door. Wij geven u in overweging hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

meer dan 3 maanden tevoren: 0% meer dan 2 maanden tevoren: 15%
meer dan 1 maand tevoren: 35 % meer dan 14 dagen tevoren: 60%
meer dan 7 dagen tevoren: 85% 7 dagen of minder: 100%

Aangepaste regeling permanente educatie per september 2017

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

Deze wijzigingen zijn op 1 september 2017 ingegaan. Actuele informatie over permanente educatie is te vinden op de website van de Protestantse kerk.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Areopagus nieuwsbrief