Zoek

Undefended Preaching voor startende voorgangers: dominee, pionier of kerkelijk werker

Existentieel bijbellezen en authentiek preken

10 bijeenkomsten; elke maand 1 sessie. 

Je bent voorganger en weet je geroepen het Evangelie te verkondigen, op zo’n manier dat je hoorders zich aangesproken, bemoedigd en uitgedaagd weten. Maar regelmatig worstel je met deze opgave. Je voelt je heen en weer geslingerd tussen verschillende verwachtingen binnen de gemeente. Je loopt op tegen de verschillende leefwerelden van mensen, tegen een mix van onbehagen, verwarring en verlangen in samenleving en kerk, tegen een dwingende tijdgeest met haar thema’s, tegen wegvallen van vertrouwde kerkelijke kaders en de opkomst van nieuwe andere netwerken… en niet te vergeten, tegen je eigen ziel waar innerlijke stemmen je kunnen verlammen en de praktijk van je eigen geloven die niet altijd spoort met wat je preekt. Je voelt wel aan: dat zijn allemaal factoren die je kunnen remmen om ‘vrij’ te kunnen luisteren naar de tekst, naar jezelf, naar je hoorders én om vrijuit te zeggen wat er vandaag van Godswege gezegd wil zijn.

Het is vaak een eenzaam avontuur om Gods stem in de bijbelse teksten te verstaan en daar woorden aan te geven. Vanuit Areopagus zijn we overtuigd van de meerwaarde om als collega’s daarin samen op te trekken, samen te zoeken en te ontdekken waar het voor jou op aankomt, als mens, als gelovige en als prediker. Je krijgt via deze training daartoe de mogelijkheid. De vraag die centraal staat is deze: hoe leer je als mens eerlijker en ontvankelijker te luisteren naar Gods stem, om zodoende als prediker overtuigder en vrijer de ‘grote woorden van God’ te spreken, dichtbij het leven en hart van jezelf en van je hoorders. 

In tien dagdelen ontmoeten we elkaar in een kring van collega’s rond een open bijbel en oefenen onszelf in een existentiële manier van lezen: wat hoor en zie ik hier gebeuren, waar raakt dit gedeelte mijn leven, hoe verhoud ik mij daartoe, en wat zegt dat (over) mij? Stapsgewijs wordt daarna een route gevolgd van het persoonlijk luisteren naar het publiekelijk (s)preken – dus van binnen naar buiten - met als doel de Schrift zó te ontvouwen dat hoorders a.h.w. in die ruimte getrokken worden, om daar de stem van God te horen. In een collegiale en vertrouwde setting oefenen we ons daarin en leren van elkaar. Met als focus: groeien in vormen van undefended preaching, een verkondiging waarbij je, zonder in de aanval of verdediging te gaan (richting flanken en kritische hoorders), vrijmoedig en overtuigd de Schriften leert ontsluiten in de gemeente van nu.

Wij geloven dat in deze aanpak een sleutel ligt voor authentieke en aansprekende verkondiging. Het vraagt lef en (oot)moed om onze ‘domineesbagage’ af te leggen en als méns zelf in verbinding te blijven met de sprekende God. Alleen dat geeft récht van spreken en réden tot spreken en voedt de roeping en drive om onder mensen van nu te getuigen van de waarheid van God en het evangelie van Christus.

Wat maakt iemand tot een undefended preacher? Naast kennis en vaardigheden gaat het nadrukkelijk over wie je bent. In deze training werken we met het gedachtegoed vanuit het Instituut voor Undefended Leadership (een initiatief van collega Oeds Blok) om jezelf als persoon beter in beeld te krijgen. In ‘Leidinggeven vanuit wie je bent’ beschrijft Simon Walker, sociaal cognitief psycholoog vier ego-patronen die zijn gevormd vanuit onze kindertijd en bepalen hoe we onze behoeften proberen te bevredigen, als leiders. Die zijn veelal gericht op het veiligstellen van onszelf, dan ben je defended. Maar door ons gevoel van erkenning en eigenwaarde uit een geestelijke Bron te halen, laat hij zien dat we in vrijheid, undefended kunnen dienen. In twee sessies wordt daar gericht aandacht aan gegeven m.m.v. dit instituut.

De sessies worden geleid door ds. Teun de Ridder en hebben een interactief karakter met veel oefeningen. De gevraagde voorbereiding en reflectie kosten gemiddeld twee uur. Aan deze training zijn 60 studiebelastingsuren gekoppeld. Deze kunnen ingezet worden voor de Permanente Educatie.

We verwijzen nog naar de annuleringsregeling die onderaan deze pagina te vinden is. 

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Tarief 10 bijeenkomsten € 625,00

Schrijf je in voor Company of Preachers