Zoek

Studiekring De oproep tot omkeer en een moderne profeet

Onlangs publiceerde Wim Dekker zijn nieuwe boek: Oproep tot omkeer. Over bekering en bestaansverheldering. In dit boek verdedigt hij de stelling, dat het in de prediking vaker over bekering zou moeten gaan. Hij bespreekt de ontwikkeling, die het begrip bekering doormaakte in de gereformeerde en piëtistische traditie. Vervolgens gaat hij in op de relatie tussen bekering en psychologisch te duiden veranderingsprocessen, waarin mensen tot bestaansverheldering komen. Vervolgens gaat het over het ik-tijdperk en de omkeer waartoe de klimaatcrisis ons uitdaagt. Tenslotte voert hij een sterk pleidooi om juist ook in het missionaire werk het begrip bekering centraal te stellen, omdat het christelijk geloof in wezen een bekeringsreligie is.

Het plan is dit boek in drie sessies te bespreken in de maanden oktober-december. Als vervolg hierop  zijn er in januari en februari twee sessies rond het onlangs vertaalde boek van de Franse christen-socioloog Jacques Ellul:  Staan in de wereld van nu. In de podcast Moderne profeten en het gelijknamige boek vroeg Kees van Ekris al eerder aandacht voor deze bijna vergeten ziener, die het onderhavige boek in 1948 schreef met een bijna onwaarschijnlijk scherpe vooruitziende blik. Als afronding van deze studiemiddagen maken de deelnemers in  maart een preek over de tekst: ‘Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’.

Voor wie graag studiepunten wil bijschrijven  kan het deelnemen aan deze middagen inclusief de voorbereidingen( het opschrijven van leeservaringen), gewaardeerd worden op 4 studiepunten.

Data: 4 oktober, 8 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 6 maart. Alle middag duren van 13.00 u – 16.00 uur

Bij voldoende belangstelling kan ook een studiekring elders in het land worden belegd in dezelfde weken op donderdag. Wanneer iemand hierin het voortouw wil nemen, kan contact opgenomen worden met  Areopagus via areopagus@izb.nl

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelname € 195,00
Deelname student € 97,50

Schrijf je in voor Company of Preachers