Zoek

Help Licht op Zuid verder!

Ooit was de Maranathakerk het hart van de wijk. Een prachtig gebouw, met geloof en visie neergezet in Rotterdam-Zuid. De omgeving van de kerk veranderde in de loop van de jaren. Mensen uit andere culturen kwamen wonen in de huizen rondom de kerk. Zij kwamen niet in de kerk. De kerk lag nog even centraal, maar had nauwelijks nog connectie met de wijk. Er wonen duizenden mensen zonder verbinding met het Evangelie, zonder zicht op Jezus.

Dit raakte de gemeente die 's zondags in de Maranathakerk samenkomt. Ze liet zien dat ze onderdeel is van een wereldwijde beweging, die ooit begon met twee woorden: 'Volg Mij!'. De hartelijke uitnodiging van Jezus om Hem te vertrouwen en na te volgen heeft de eeuwen door mensen diep in hun hart geraakt. En nog altijd raakt ze mensen. Een nieuwe beweging naar het hart van de wijkbewoners werd gemaakt met het initiatief Licht op Zuid. Mensen in de wijk werden aangesproken. Mensen kwamen tot geloof en er groeide een geloofsgemeenschap.

Via de christelijke gemeente en het missionaire werk klinkt die genadige oproep tot op de dag van vandaag, om mee te gaan in die grote beweging, achter Hem aan. Totdat Hij komt: Maranatha! Graag roepen we u op om het missionaire werk te ondersteunen, met uw gebed en uw gaven. En laat uzelf ook steeds weer inschakelen in Zijn dienst. Hij is de Levende en gaat ons reddend voor.

Wilt u ons helpen door mee te bidden en geven voor voldoende financiële middelen?

U kunt uw gift overmaken via onderstaand formulier.
Liever zelf overmaken? Gebruik dan rekeningnummer NL 26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB, Amersfoort, onder vermelding van ‘LoZ’.

Namens iedereen die betrokken is bij Licht op Zuid, hartelijk dank!

€ 

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.

'Hij heeft me getroost'

Ik ben een Chinees christen, ik ben gevlucht naar Nederland vanwege mijn geloof. In mijn zwaarste tijd kwam ik toevallig naar de Maranathakerk en daardoor kwam ik ook bij Licht op Zuid. Daar voel ik me helemaal thuis, de mensen zijn vriendelijk en zorgzaam. Het maakte dat mijn eenzaamheid en onzekerheid beetje bij beetje minder is geworden. Hoewel we verschillend zijn van huidskleur, natie, gewoontes, tradities, etc, voelt het als een familie voor mij. We praten en lachen en troosten elkaar met onze geloofservaringen. Ik weet in mijn hart dat God dit alles geregeld heeft voor mij, dat dit vanuit Zijn liefde is. Ik weet dat ik alleen ben, maar toch ook niet alleen. God is met mij, Hij is nooit weggeweest. Hij geeft me kracht om in dit vreemde land te overleven en Zijn liefde te ervaren en te delen.

Door de liefde van God ken ik een beetje Nederlands en heb ik een taak om voor de Chinese groep binnen Licht op Zuid te vertalen. Ik ben blij met alles wat ik hier meemaak. Ik twijfel niet meer aan de liefde van God. Ik ben weer gelukkig!

Sisi Wang

'Jezus is voor altijd in mijn hart!'

Ik ben Sita en samen met mijn vier kinderen woon ik in Bloemhof. Twee jaar geleden kwamen mijn kinderen door hun juf op school voor het eerst op de kinderclub van Licht op Zuid. Ze hadden het er goed naar hun zin. Zelf had ik niks met het christelijk geloof. Ik ben Hindoeïstisch opgegroeid en dat was mijn religie.

Een tijd geleden had ik een heel moeilijke periode in mijn leven. Ik raakte geestelijk en lichamelijk uitgeput, kon niet meer lopen en ook mijn handen niet meer bewegen. Zo kwam ik in het ziekenhuis terecht. Martijn heeft mij daar samen met die juf bezocht. Ze baden met mij en zeiden: 'In deze crisis steekt God Zijn hand naar jou uit om jou te helpen'. Ik heb tijdens dat gebed mijn hand in Gods hand gelegd. Vanaf dat moment is alles in een stroomversnelling gekomen. Ik kreeg hulp, ging revalideren en leerde zelfs weer opnieuw lopen! Ik kan weer samen genieten met mijn kinderen. Nu ga ik ook naar de vieringen van Licht op Zuid en Jezus is voor altijd in mijn hart!

Sita Changur

Een stap in geloof

Eind 2019 zijn we vanuit Houten met onze vijf kinderen verhuisd naar deze wijk, die bekendstaat als ‘Klein Ankara’. We gingen ons meer en meer afvragen; waar leven we nu eigenlijk voor? Ons gezin, ons werk, onze woonplek – of moet het over een andere boeg? We hadden de sterke overtuiging dat we naar een stad moesten en God wees de plek aan: bij Licht op Zuid ging een deur open. Het was een stap in geloof – en we zijn niet beschaamd.

Als fondsenwerver wil ik (Harry) een kring van gemeenten vormen die dit project ‘adopteren’. Een mooie gelegenheid om het missionaire bewustzijn aan te wakkeren en zo te laten zien: het evangelie brengen is de kosten meer dan waard. Daarbij willen we een kruisbestuiving tot stand brengen tussen regio en stad. Met hopelijk als bijeffect dat clichés die over en weer gelden, worden doorgeprikt.

Verder leg ik contact met ondernemers, niet alleen als geldschieters, maar ook vanwege hun kennis. Er zijn veel raakvlakken: ondernemen heeft ook alles te maken met risico’s durven nemen, dat geldt ook voor Licht op Zuid.’

Harry en Marieke Blok, betrokken bij de huiskring en het kernteam van Licht op Zuid

Bezoek de projectpagina van Licht op Zuid