Zoek

Winteractie Oldebroek

De coronacrisis heeft de wereld op z’n kop gezet en raakt veel mensen. De nood is hoog, vooral vanuit missionaire plekken in achterstandswijken – in Nederland en daarbuiten. Vandaar dat wij als Hervormd Olderoek in actie willen komen om noodhulp mogelijk te maken. Daar waar het nu het meest nodig is.

Als Hervormd Oldebroek willen we de IZB helpen in wat ze doen om steun te bieden aan mensen die extra hard door de coronacrisis zijn getroffen en daar hebben we u bij nodig.

We vragen uw voorbede en ondersteuning voor de winteractie ‘Fonds Hulp Dichtbij’.
Een bijdrage kan worden gegeven via Tikkie of op IBAN: NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Fonds Hulp Dichtbij’.
Hartelijk dank!

Enkele initiatieven van noodhulp: