Zoek

Steun het missionaire werk in BoTu!

Geloven in BoTu is als pioniersplek ontstaan vanuit de Geloven in Spangen. Gezamenlijk vormen zij een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. BoTu is de afkorting van Bospolder-Tussendijken die grenst aan Spangen. Elke zondag komen ze bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

Geloven in BoTu wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen zij een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Geloven in BoTu kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze weten zich geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Bospolder-Tussendijken. Daarom werken ze graag samen met anderen waarbij zij geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In hun projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Wilt u ons helpen door mee te bidden en geven voor voldoende financiële middelen?

U kunt uw gift overmaken via onderstaand formulier.
Liever zelf overmaken? Gebruik dan rekeningnummer NL 26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB, Amersfoort, onder vermelding van ‘BoTu’.

Namens wijkpastor en pionier Nico van Splunter en al degenen met wie hij in contact komt, hartelijk dank!

€ 

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.