Zoek

Regio-avond Groene hart (materiaal bestellen)

Ik heb kennis genomen van het privacy statement. Door het verstrekken van gegevens ga ik er mee akkoord dat de IZB deze in het registratiesysteem opneemt en de gegevens gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt worden. Incidenteel mogen deze gegevens ook gebruikt worden voor het verstrekken van algemene informatie over het werk van de IZB en voor verzoeken om een financiële bijdrage.
De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.