Zoek

Periodieke schenking

Een fiscaal voordelige manier van geven is via een periodieke schenking, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Deze manier van geven is 100% fiscaal aftrekbaar en dat betekent dat de fiscus tot wel 52% meebetaalt aan de donatie.

Giften, contributies of eenmalige schenkingen die aan de IZB worden overgemaakt, zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Er geldt een drempel van 1% van uw zogenaamd verzamelinkomen of een bedrag van € 60,-. Het meerdere is fiscaal aftrekbaar tot maximaal 10% van het zogenaamd verzamelinkomen. Giften zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn betaald. De besparing die de aftrekbaarheid u oplevert, is afhankelijk van de ‘schijf’ waarbinnen de top van uw inkomen valt en kan oplopen tot 52%.

De wet op de loon- en inkomstenbelasting biedt de mogelijkheid om de grenzen van 1% en 10% te ondervangen, namelijk door een meerjaren schenking.

U verplicht zich dan om gedurende minimaal vijf jaar een bepaald bedrag te schenken. Eerst moest dit in een notariële acte worden vastgelegd, maar per 1 januari 2014 heeft de wetgever deze regeling aangepast. Een onderhandse akte is nu voldoende. U kunt  hieronder de overeenkomst downloaden. Dit formulier kunt u digitaal invullen, ondertekenen en sturen naar info@izb.nl.

Download overeenkomst periodieke gift

U kunt het formulier ook printen, invullen en opsturen (kosteloos) naar Antwoordnummer 70, 3800 VB Amersfoort. De IZB tekent ook een exemplaar en stuurt dit aan u terug. Hiermee is alles geregeld.

Het enige wat u nog moet doen is jaarlijks het toegezegde bedrag overmaken.

Neem voor meer informatie gerust contact op: tel. 033 – 461 19 49 of info@izb.nl.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief