Zoek

Over Undefended Preaching – Nijkerk (doelgroep 'Young')

Undefended Preaching – Nijkerk (doelgroep 'Young')

De bijeenkomsten in Nijkerk richten zich op predikanten in een eerste gemeente en proponenten/studenten. 

Je bent/wordt predikant en weet je geroepen het evangelie te verkondigen, op zo’n manier dat je hoorders zich aangesproken, bemoedigd en uitgedaagd weten. Maar regelmatig worstel je met deze opgave. We ervaren allemaal dat het knap lastig kan zijn om te staan in de autoriteit die je gegeven is en de gemeente aan te spreken vanuit die geestelijke vrijheid.

Je voelt je heen en weer geslingerd tussen verschillende verwachtingen binnen de gemeente. Je loopt op tegen de leefwereld van mensen, tegen de tijdgeest en haar dominante impact, tegen de secularisatie van het verlangen en de vertwijfeling onder tijdgenoten; maar ook tegen innerlijke stemmen die je kunnen verwarren en de praktijk van je eigen geloven, die lang niet altijd spoort met wat je in de Bijbeltekst hoort en verwoord moet worden in de preek. Je voelt wel aan: dat zijn allemaal factoren die je kunnen remmen om ‘vrij’ te kunnen luisteren naar de tekst, naar jezelf en je hoorders, en in dat alles naar God. Ongemerkt belemmeren al deze factoren je als vanzelf in een vrij en krachtig (s)preken.

Het blijft een eenzaam avontuur om Gods stem in Bijbelteksten te verstaan en daar woorden aan te geven Je weet je ertoe geroepen, je verlangt ernaar en ervaart de urgentie ervan, maar je weet ook van verlegenheid en verlamming. Vanuit Areopagus zijn we overtuigd van de waarde om als collega’s daarin samen op te trekken, samen te zoeken en te ontdekken waar het voor jou op aankomt: als gelovige én als prediker.

Je krijgt via deze training daartoe de mogelijkheid. De vraag die daarbij centraal staat is deze: Hoe kun je als mens (gelovige) zelf ontvankelijker en onafhankelijker leren luisteren naar Gods stem, om zodoende als prediker authentiek en vooral undefended te spreken, dichtbij het leven en hart van je hoorders.

De term ‘undefended’ verwoordt op rake wijze het karakter van Bijbelse prediking: zonder in de aanval of de verdediging te gaan in vrijheid het Woord openen en ontvouwen om te zeggen wat gezegd moet worden, priesterlijk, profetisch en koninklijk.

In tien dagdelen ontmoeten we elkaar in een kring van collega’s rond een open Bijbel en oefenen onszelf in een existentiële manier van lezen: wat hoor en wat zie ik, waar en hoe raakt dit gedeelte mijn leven, waar zit ik in dit gebeuren, hoe verhoud ik mij daartoe, en wat zegt dat (over) mij? Stapsgewijs wordt daarna een route gevolgd van persoonlijk luisteren naar publiekelijk (s)preken – dus van binnen naar buiten. Een interactieve opzet waarin we samen oefenen en van elkaar leren. Met als doel: groeien in undefended preaching, een verkondiging waarin je overtuigd en vrijmoedig, zonder aan te vallen of te verdedigen, de Schriften ontvouwt voor hoorders van nu.

Wij geloven dat hier een sleutel tot verandering ligt. Om dichterbij je hoorders te komen moet je eerst een weg naar binnen gaan, steeds alle ‘domineesbagage’ afleggen om als méns zelf in verbinding te blijven met de sprekende God. Dat vraagt lef en moed. Vaak is het kwetsbaar. Maar alleen dat geeft récht van spreken en réden tot spreken; en voedt de urgentie en de vrijmoedigheid om getuige te zijn van wat we ‘hoorden en zagen’, van het evangelie van de Gekruisigde en Opgestane. 

In de training worden een aantal basisprincipes van het gedachtegoed van het Instituut voor Undefended Leadership geïntegreerd, om jezelf als persoon beter in beeld te krijgen. Simon Walker, sociaal cognitief psycholoog beschrijft vier ego-patronen die zijn gevormd vanuit onze kindertijd en bepalen hoe we onze behoeften proberen te bevredigen, als leiders. Die zijn veelal gericht op het veiligstellen van onszelf. Maar door ons gevoel van erkenning en eigenwaarde uit een geestelijke bron te halen, laat hij zien dat we in vrijheid kunnen dienen.

In twee sessies (de eerste en de achtste) wordt daar gericht aandacht aan gegeven m.m.v. dit instituut.

Aan deze training zijn 60 studiebelastingsuren gekoppeld. Deze kunnen ingezet worden voor de Permanente Educatie.

Kerkgebouw De Kandelaar ligt naast NS station Nijkerk. 

Programma van Existentieel bijbellezen en authentiek preken 2022 - 2023

Dag 1, woensdag 6 september
10:00 - 12:30 Wie ben jij als instrument?
Dag 2, woensdag 4 oktober
10:00 - 12:30 Ontvankelijk lezen
Dag 3, donderdag 2 november
14:00 - 16:30 Existentiële grondnoties [let op; dit is op donderdagmiddag]
Dag 4, woensdag 6 december
10:00 - 12:30 Verdieping - Existentiële verificatie
Dag 5, woensdag 10 januari
10:00 - 12:30 Preken is zichtbaar maken
Dag 6, woensdag 7 februari
10:00 - 12:30 Relationele hermeneutiek
Dag 7, woensdag 6 maart
10:00 - 12:30 In gesprek met de ontvanger
Dag 8, woensdag 10 april
10:00 - 12:30 Leiderschapskwadrant
Dag 9, woensdag 15 mei
10:00 - 12:30 Authentiek spreken
Dag 10, woensdag 12 juni
10:00 - 12:30 Evaluatie

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Tarief 10 bijeenkomsten € 595,00