Zoek

Paascollecte 2022

U zij de glorie, opgestane Heer!

Met Pasen jubelen we het uit, in de woorden van dit oude en geliefde lied. En daarmee zetten we hoog in.
Als IZB hebben ook een hoge roeping: mensen op het spoor zeten van Jezus Christus, de Overwinnaar. Dat doen we onder meer door gemeenten en individuele christenen te inspireren bij het missionair-zijn. We ondersteunen predikanten en zogeheten pioniersplekken, en ontdekken tot onze verwondering dat jongeren en ouderen 'zomaar' de weg naar de kerk (weer) weten te vinden.

Alleen met uw hulp kan de IZB haar werk mogelijk maken.
Geeft en bidt u mee?
Een bijdrage via onderstaand formulier of op IBAN: NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Paascollecte’ stellen we zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook gemakkelijk en snel geven via   Tikkie

Hartelijk dank!

€ 

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.