Zoek

Paascollecte 2021

Een nieuw begin
Jezus leeft en ik met Hem. Deze beginregel van een Paaslied weerspiegelt ook onze missie. Het is ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en dicht bij Hem blijven.

Als IZB ondersteunen we jonge geloofsgemeenschappen en zogeheten 'pioniersplekken'. Verder zijn we elke zomer actief op diverse campings met onze animatieteams met een missie. Ook ondersteunen we predikanten en begeleiden we gemeenten en individuele christenen bij het vervullen van hun missionaire taak.

Alleen met uw hulp kan de IZB haar werk mogelijk maken.
Geeft en bidt u mee?
Een bijdrage via onderstaand formulier of op IBAN: NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Paascollecte’ stellen we zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook gemakkelijk en snel geven via   Tikkie

Hartelijk dank!

€ 

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.