Zoek

Paascollecte 2023

De Heer is waarlijk opgestaan!

In veel christelijke culturen is het al eeuwenlang de gewoonte dat men elkaar op Paasmorgen als volgt begroet:

‘De Heer is opgestaan!’ ‘Hij is waarlijk opgestaan!’

Dat deden en dat doen mensen ongeacht de omstandigheden.
In een vriendelijke voorjaarszon, maar ook bij snijdende kou op een besneeuwde begraafplaats.
In tijden van vrede, in tijden van oorlog en dreiging.
Als het leven je toelacht of als alles om je heen letterlijk in puin ligt.

Jezus Christus leeft, en daarom willen wij als IZB mensen aansporen Hem te volgen. Met dat doel rusten we gemeenten en individuele christenen toe.

Alleen met uw hulp kan de IZB haar werk mogelijk maken.
Geeft en bidt u mee?
Een bijdrage via onderstaand formulier of op IBAN: NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Paascollecte’ stellen we zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook gemakkelijk en snel geven via   Tikkie

Hartelijk dank!

€ 

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.