Zoek

Paascollecte 2024

Achter Jezus aan

Nu is het Pasen - Jezus leeft!
Komt allen, sluit u aan

Regels uit een lied waarin we worden opgeroepen de Opgestane te volgen: 'O blijf niet achter, aarzel niet, ga mee, de wereld door.'

Als IZB willen we mensen aansporen met Jezus op weg te gaan, dagelijks dicht bij hem te blijven en het leven te delen met mensen die Hem nog niet kennen.

We begeleiden gemeenten en individuele christenen bij het vervullen van hun missionaire taak en ondersteunen zogeheten pioniersplekken en jonge geloofsgemeenschappen.

Zending in Nederland is steeds urgenter. Doet u mee en helpt u ons werk met een gift?
Een bijdrage via onderstaand formulier of op IBAN: NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Paascollecte’ stellen we zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook gemakkelijk en snel geven via   Tikkie

Hartelijk dank!

€ 

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.