Zoek

Hulp bij telefonisch ouderenpastoraat

Als gevolg van de coronacrisis was een pastoraal bezoek aan oudere gemeenteleden niet altijd mogelijk. Telefonisch contact is een goed alternatief en zal ook nu nog ingezet worden. Daarom biedt de IZB kerkenraadsleden en vrijwilligers die met deze belangrijke taak zijn belast, graag praktische ondersteuning.

U vindt hier een ruime selectie teksten, waar u gebruik van kunt maken in het telefoongesprek met oudere gemeenteleden: Bijbelgedeelten, dagboek-achtige teksten, liederen, gebeden en gedichten. Download hier de handreiking voor telefonisch pastoraal contact, geschreven door ds. Henk de Graaff. Het kan ook behulpzaam zijn om algemene tips bij de hand te houden, zoals die op diverse plaatsen op internet te vinden zijn. Hier enkele tips van een GGZ-medewerker: Hoe hou je het hoofd koel.