Zoek

Doe een donatie

Hartelijk dank dat u het werk van de IZB financieel wilt steunen!

Met vreugde doorgeven 

Steun zending in Nederland, juist nú!

Zending in Nederland is urgent. Al vijf jaar op rij sluit gemiddeld één kerkgebouw per week zijn deuren. Maar er is ook urgentie omdat er nieuwe belangstelling is voor religie en levensvragen. Kansen dus voor de blijde boodschap!

Geroepen om door te geven.

Zending is in de eerste plaats Gods werk; Hij staat ervoor garant! Samen met u weten we ons geroepen om ingeschakeld te worden bij wat Hij doet. Hij geeft en zegent, wij mogen onze plek innemen en het goede nieuws doorgeven. Dit doen we door toerustingsprogramma’s op te zetten voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. Ook zijn we met missionaire pioniersplekken present door heel het land en maken we de podcasts ‘Eerst Dit’ en ‘Dit is de Bijbel’. Zomaar wat voorbeelden van de manier waarop we, ook namens u, het evangelie laten klinken in deze tijd.

Met vreugde doorgeven!

Juist nu willen we doorgaan met dit mooie werk. Dat kan alleen niet zonder uw steun. Daarom vragen we u vier keer per jaar een gift (bijvoorbeeld € 15, € 25 of € 100). Helpt u mee?

Namens alle medewerkers bij voorbaat hartelijk dank!