Informatie over 'Verbonden en vervreemd; over de God van Paulus op de Areopagus', het nieuwe boek van dr. Wim Dekker, emeritus-predikant/theoloog, oud-medewerker van de IZB.

Lees hier alvast de inhoudsopgave en een gedeelte uit het Woord vooraf. Het boek verschijnt bij uitgeverij Boekcentrum, Utrecht. Lees hier een voorpublicatie uit het Friesch Dagblad.

Het laatste hoofdstuk van het boek is gewijd aan de ervaringen van Stephan Sanders, die door Dekker wordt getypeerd als een ‘hedendaagse Dionysius de Areopagiet’.

Tijdens de boekpresentatie, donderdag 14 juni in Amersfoort, waren er bijdragen van ds. Jacobine Scholte-de Jong (Middelburg), Beluister hier fragmenten van de bijeenkomst; de opname start met een fragment van ds. Jacobine Scholte-de Jong, daarna volgen bijdragen van ds. Bas Van Der Graaf (pionier-begeleider, Amsterdam) en van emeritus-legerpredikant dr. John van Eck (Lexmond). Na de muziek start het tweegesprek Dekker/Sanders.

 

 

Het Nederlands Dagblad van 15 juni publiceerde een interview van Dick Schinkelshoek met Dekker. Een fragment daaruit: Dekker: ‘Ik praat veel met kerkenraden over beleidsplannen en zo. Dan vraag ik: wat is jullie gemeente? En dan krijg je labels als ‘open en gastvrij’, ‘confessioneel’ en weet ik wat nog meer. Maar zelden komt iemand ermee dat wij kerk van Christus zijn, de plek waar God mensen wil ontmoeten. Als ik dat inbreng, hoor ik vaak: natúúrlijk is dat ook zo. Maar als je ‘natuurlijk’ zegt, dan heb je er niks van begrepen. Het besef dat wij verloren zijn als Christus niet gekomen was! Als je dat niet meer ziet, als het daarom niet meer draait, dan komt er aan de reeks vernieuwingen en de reeks discussies in de kerk dus geen einde. Vernieuw wat je wilt – voer getuigenissen in of wat ook – of houd aan het oude vast zoveel je wilt. Maar wat leidt af en wat brengt je dichter bij het Geheim? Daar moet je het over hebben.’

René Heij interviewde Dekker voor het Reformatorisch Dagblad.

In Verbonden en vervreemd’ wordt Paulus’ rede op de Areopagus ‘een klein missionair handboekje voor de 21e eeuw’, schrijft dagblad Trouw in een recensie (door Wolter Huttinga, 27 juni). ‘Dekker is uiterst gevoelig voor de tijdgeest en weet heel goed wat er speelt in cultuur en media. Vervolgens gaat hij niet op een zeepkistje staan om keihard Jezus Christus te verkondigen. Dat deed Paulus ook niet. We zijn in al onze culturele bewegingen en verlangens immers al diepgaand verbonden met de ‘onbekende God’, die we vereren zonder Hem te kennen’, zoals Paulus betoogde temidden van de vele godenbeelden in Athene. Tegelijk is Dekker er de man niet naar om gezapig mee te bewegen met alles wat in de mode is. Af en toe preekt hij vurig tegen de tijdgeest in, tegen christenen die zich neerleggen bij hun marginale positie en accepteren dat hun geloof ook maar een optie onder velen is.’ Pointe van Dekker: ‘Paulus’ context leek erg veel op de onze. Citaat: ‘De samenleving vormde geen belemmering om de hoge pretenties van het christelijk geloof uit te dragen. Onze belemmering vandaag is veel meer dat wij zelf door de ontmoeting met andere levensovertuigingen en door de afzwakking van het christelijk geloof in onze cultuur zijn gaan twijfelen aan de hoge pretenties.’

Trouw concludeert: Dekker ‘heeft de theologische wijsheid, de culturele gevoeligheid en welbespraaktheid om de verschillende nuances van Paulus’ betoog recht te doen en door te vertalen naar onze situatie vandaag.’

De Waarheidsvriend publiceerde een recensie van de hand van ds. C. Hogendoorn, Katwijk.

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief