Ebe Bruinsma, voorzitter van de stichting Dordtse Evangelisatie, werft samen met de IZB draagvlak en geld voor 'Missie Dordt', de aanstelling van een missionair werker in zijn woonplaats.

Tien jaar lang reed Ebe rond sluitingstijd langs bij twee supermarkten. Artikelen met kortingssticker die niet verkocht waren, mocht hij zo meenemen om die boodschappen nog dezelfde avond te bezorgen bij noodlijdende stadgenoten. ‘Als je dat tien jaar lang, zes dagen per week doet, vragen mensen bezorgd: hoe hou je dat vol? Dan denk ik: ‘Hoe houd je het vol om tien jaar lang elke avond tv te kijken?’

Ebe Bruinsma (56) is een flamboyante mannetjesputter. Hij houdt van aanpakken en dat komt goed van pas als voorzitter van de Dordtse Evangelisatie (www.dordtse-evangelisatie.nl). De site van de stichting geeft een fraai overzicht van een eilandenrijk van actieve werkgroepen die missionair en diaconaal werk doen op het eiland van Dordrecht. Serve the City, Kinderkaravaan, Ontmoeting met vrouwen, Stadsgebed, Zondagavondzang, Straatevangelisatie, werk onder daklozen en verslaafden, etc. Sommige activiteiten kunnen bogen op een lange historie. ‘De evangelisatiekraam, op plek 1 van de weekmarkt, tegenover de HEMA, bestaat al 75 jaar.’

Dabar
Via het Dabarwerk is bij Ebe de passie voor evangelisatie ontbrand – dat moet hij toch even kwijt nu de IZB zijn pad weer kruist. ‘Mijn vrouw zat in de plaatselijke werkgroep die elke zomer het evangelisatiewerk op de camping bij de Moerdijkbrug ondersteunde. ‘Evangeliseren’ was niet zo mijn ding, laat mij maar gewoon wat dóen. Dus toen mijn vrouw vroeg of ik een middagje wilde meehelpen bij een voetbaltoernooi, ben ik gegaan. En in het contact met die Rotterdammers en Hagenezen raakte ik met hen bewogen. Het voorval is ook in die zin illustratief: je trekt gewoon met elkaar op, en in die ontmoeting ontstaat een ‘klik’. Zo ging het toen, zo gaat het nog altijd. Het gaat erom dat mensen ‘levelen’, elkaars leven delen.’

In het dagelijks leven is Ebe accountmanager bij een groothandel in verpakkingen, die vooral actief is in de wereld van retailers en de horeca. Daarnaast is hij actief in kerkelijk vrijwilligerswerk. ‘Met je talenten aan de gang gaan’, noemt hij het. Want: ‘God zou het kunnen gebruiken. Terwijl je bezig bent, heb je soms het gevoel dat je maar wat zit te prutsen, maar achteraf zie je hoe mooi het resultaat is. Ik hou m’n oog graag op het positieve van God. Daar zie ik veel van, in Dordrecht, maar ook elders in Nederland.’

Koningsbrood
Het nieuwste project in zijn stad heet ‘Missie Dordt’, een plan om in 2018 een missionair werker/coördinator aan te stellen. ‘Het initiatief daartoe is geboren rond het bezoek van Willem-Alexander en Maxima op Koningsdag 2016 aan onze stad. Er was voor die gelegenheid speciaal ‘Koningsbrood’ gebakken, dat we uitdeelden aan bezoekers. Een begeleidend tekstje verwees naar Jezus Christus, de Koning der Koningen, het brood des levens. Er bleek veel animo voor de actie bij allerlei kerken in de stad. In die tijd is het plan geboren om intensiever samen op te trekken.
Een paar jaar geleden heeft de Dordtse Evangelisatie in de binnenstad een pand verworven, ‘Van Alle Tijden’, een inloophuis, met een kapel. Daar is ook een kleine kantoorruimte. Het pand zou een prima werkplek kunnen zijn voor de nieuwe coördinator. ‘We werken nu aan de voorbereidingen. Gebed is daarbij essentieel. Verder missionair draagvlak in elke participerende kerk, een netwerk van contactpersonen en, last but not least, geld.’

Terwijl het brede netwerk in de stad wordt aangesproken, gaan de reguliere klussen gewoon door. De voorbereiding van de Kerstmarkt is in volle gang. ‘Tijdens dit drie dagen durend evenement zal de Dordtse binnenstad op 15, 16 en 17 december volledig worden ondergedompeld in de kerstsfeer. We verwachten net als bij de voorgaande edities weer een groot aantal bezoekers en we zien dit dan ook als een mooie gelegenheid om onze kerstboodschap mee te geven en zo de liefde van God uit te delen.’

Trouw
Gereformeerden, hervormden, evangelischen in allerlei soorten en maten vinden een plek onder de paraplu van de Dordtse Evangelisatie en dat gaat wonderwel samen. ‘De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het 20 jaar geleden nog ondenkbaar was’, zegt Ebe. ‘Het evangelie heeft niet alleen buiten de kerk mensen veranderd.’ Zelf is hij lid van de hervormde wijkgemeente die bijeenkomt in de Augustijnenkerk. ‘Dertig jaar geleden ben ik er getrouwd. Toen we de gelegenheid kregen om onze trouwtekst te kiezen, kozen we voor de hogepriesterlijke zegen: ‘De Here zegene en behoede u, de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.’ Die tekst heeft God zo waargemaakt in ons leven. We worden er zondag aan zondag aan herinnerd.’

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief