Er is brede waardering voor Eerst Dit, de dagelijkse Bijbellezing en overdenking via Whatsapp. Een jaar na de lancering, door de EO en de IZB, zijn er elke werkdag ca. 50.000 luisteraars.

AMERSFOORT/HILVERSUM – ‘Eerst dit’, de dagelijkse Bijbelpodcast van de missionaire organisatie IZB en de Evangelische Omroep, heeft een jaar na de lancering in december 2018, elke werkdag ca. 50.000 luisteraars. ‘De enorme belangstelling heeft ons aangenaam verrast. Uit onderzoek blijkt dat de luisteraars afkomstig zijn uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De primaire doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die het in de drukte van elke dag aan tijd en rust ontbreekt om een moment te nemen voor Bijbellezen en gebed. ‘We zijn dankbaar dat zoveel mensen met dit initiatief geholpen worden’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Ook uit missionair oogpunt vind ik het belangrijk: hoe zou je iets van het evangelie kunnen delen,  als je je er niet dagelijks mee voedt?’

‘Het tijdperk van de dagboekjes lijkt voorbij; het is mooi dat dit ervoor in de plaats komt’, zegt ds. Kees van Ekris (Zeist, IZB), één van de predikanten die meewerkt aan ‘Eerst dit’. ‘Eén van de kernproblemen in onze tijd is dat het moeilijk lukt om geloof te integreren in het dagelijks leven. De podcast wil daarbij helpen, door vanuit een Bijbelgedeelte een gedachte mee te geven, de dag in. Dat is voor de predikanten hard werken; het voorwerk verschilt nauwelijks van dat voor het maken van een preek.’

Ruim 90% waardeert de bijdragen met een 8 of hoger, blijkt uit een enquête met een hoge respons – 1 op de 4 abonnees reageerde. Uit de cijfers blijkt dat 65% dagelijks luistert, 31% doet dat een paar keer per week. Negen van de tien abonnees speelt de bijdrage aan het begin van de dag af.  ‘Ik luister vaak met ontroering, omdat het me echt stilzet. Als het afgelopen is, heb ik even geen behoefte meer aan de autoradio’, zegt een abonnee. Een ander: ‘Nooit eerder overdenkingen gehoord die allemaal zo goed zijn. Het verrijkt en verdiept.’ Een derde: ‘Wij luisteren Eerst dit samen met het gezin, bij het ontbijt.’

De abonnees zijn afkomstig uit allerlei kerken, zij het dat de Protestantse Kerk in Nederland (27%) en daarbinnen de Gereformeerde-Bondsgemeenten (27%) het sterkst zijn vertegenwoordigd. Verder zijn er abonnees uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld-Hervormde Kerk, de (Oud-) Gereformeerde Gemeente, baptistengemeenten, pinkster- en volle-evangelie gemeenten.

Uit de enquête blijkt dat abonnees afkomstig zijn uit alle leeftijdscategorieën, al zitten de meesten wel in de categorie 25-45 jaar. En ‘Eerst dit’ blijkt ook populair onder luisteraars die in het buitenland werken of op reis zijn.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vaste medewerkers zijn achtereenvolgens: ds. Kees van Ekris (Zeist/IZB), ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven), ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Jeannette Westerkamp (Houten) en ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus). Om te voorkomen dat de afleveringen een aaneenschakeling zijn van favoriete Bijbelgedeelten, wordt het NBG-leesrooster gevolgd.

Een abonnement van ‘Eerst dit’ is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.eerstdit.nl

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief