Van de GZB, naar de IZB en weer terug naar de GZB. Martijn van den Boogaart (46), trajectbegeleider van IZB-Focus, wordt per 1 september de nieuwe directeur van de GZB., opvolger van ds. Jan Ouwehand. ‘De IZB en Focus zitten in mijn DNA, dat neem ik mee naar de GZB.’

‘De verbinding met de wereldkerk heeft altijd mijn hart gehad. Het Evangelie vertellen wereldwijd, in woord en daad, daar zet ik mij graag voor in. Het verlangen om daarmee bezig te zijn werd nog sterker tijdens de gesprekken. Dat bevestigde voor mij dat dit de plek is waar God mij roept om verder te werken. Het is een bijzonder proces geweest, ook omdat bijna alle gesprekken en het assessment online plaatsvonden.’

‘De IZB en Focus zitten in mijn DNA, dat neem ik mee naar de GZB. Ik vind het bijzonder om te zien hoeveel overlap er is tussen de IZB en GZB: we werken allebei in gemeenten die missionair willen zijn, rusten mensen toe om ook in het dagelijks leven Jezus te volgen, we hebben oog voor kwetsbare mensen. Bij de GZB zijn ook al best wat mensen bij Focus betrokken. Mensen hebben intensief meegedacht met het Focusmateriaal en we werken samen in leernetwerken. Dat soort netwerken zijn heel belangrijk voor de toekomst denk ik. Afgelopen jaren heeft bij de GZB het accent gelegen op een nieuwe manier van werken in het buitenland. Er ligt een stevige basis waarop we verder kunnen bouwen. Zelf vind ik de verbinding van zendingswerkers met de gemeente in Nederland een belangrijk accent. Dat is niet nieuw, maar daar wil ik wel echt aandacht voor vragen. Het is belangrijk er meer verbinding komt met de gemeenten in Nederland.’’

Inzet
Voor IZB Focusteam is het vertrek van Martijn naar de GZB best een groot verlies. Hoofd IZB Focus, Jan-Maarten Goedhart: ‘Martijn was één van onze eerste trajectbegeleiders, en is bijna vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Focus.  Zijn gedrevenheid, inhoudelijke inbreng en enorme inzet zijn van onschatbare waarde geweest tijdens de eerste spannende jaren. Ook in de gemeenten waarin Martijn als trajectbegeleider werkzaam was, hoorden we vaak waarderende geluiden, vooral over zijn grondigheid en inzet.’

Martijn kwam 1 oktober 2016 in dienst bij de IZB, nadat hij was teruggekeerd uit Malawi. ‘Mijn komst viel samen met de start van Focus. Op die dag was namelijk ook de eerste landelijke Focusdag. In januari startten de eerste gemeenten met het Focustraject en werd ik trajectbegeleider in Leiden, Houten en Alblasserdam. Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe Focus zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot wat het nu is. Het sluit echt aan bij het verlangen wat in de gemeenten leeft. Dat proef je aan alle kanten. De verbindingen die we hebben met de GZB en HGJB vind ik ook erg waardevol. Het is uniek dat we inhoudelijk zo met elkaar samenwerken, en ook dat Focus ook op andere plaatsen in Europa gebruikt wordt.’

Ontmoetingen
‘Als ik terugkijk, blijven de mooie ontmoetingen die ik in gemeenten had me het meeste bij. Ik herinner me een preekbespreking in Houten waar je merkte: hier gebeurt iets. Of Focusteamvergaderingen in Alblasserdam waar we elkaar spraken van hart tot hart over wat missionair zijn betekent. In Leiden vond ik de afsluitende dienst heel bijzonder waarin we dankbaar terugblikten op twee jaar Focus en tegelijk ook duidelijk maakten hoe we door zouden gaan. Ik zie het koor van de Sint Jan in Gouda voor me met groepjes kerkenraadsleden die nadenken hoe je Focus een plek geeft in alle aspecten van het gemeente-zijn. En het meest recent denk ik aan een dienst in Krimpen aan de Lek, net voor de lockdown, waarin we na afloop een hele inspirerende ontmoeting hadden met gemeenteleden met verhalen, vragen en in beweging komen. Dat soort momenten zal ik me blijven herinneren.

Verder vind ik dat we een heel mooi team hebben. Ik ga echt niet weg omdat ik het niet naar mijn zin heb. Er wordt met veel enthousiasme en vreugde gewerkt, ik geniet van de goede sfeer die er heerst op kantoor. Dat ga ik zeker missen.’
‘Dat laatste is wederzijds’, zegt Jan-Maarten, ‘het zal even wennen zijn aan de lege plek die Martijn achter gaat laten.  Naast het begeleiden van trajecten en het meeschrijven aan het Focusmateriaal is hij ook verantwoordelijk voor het impactonderzoek, en hij is ook de motor achter de samenwerking met de GZB, rondom Focuswereldwijd.  Dit resulteerde o.a. in een pilot met Focustrajecten in Frankrijk’  Het is wel mooi dat Martijn nu juist de overstap maakt naar diezelfde GZB en dat we op een andere manier toch samen blijven werken. We feliciteren de GZB van harte met hun nieuwe directeur en wensen Martijn van harte Gods zegen toe in zijn nieuwe taak.’

Tineke van der Zwaag

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief