In de periode januari-mei 2020 organiseert IZB-Areopagus een leeskring voor predikanten, onder leiding van dr. Wim Dekker. Vijf woensdagmiddagen in Nijkerk. Thema: Schepping als vindplaats van God.

‘Laat dan mijn hart U toebehoren / en laat mij door de wereld gaan / met open ogen, open oren / om al uw tekens te verstaan.’  Is dat vandaag nog wel mogelijk: door de wereld en alle tekenen te zien die heenwijzen naar de Schepper? Lukt je dat als christen in een cultuur, die gekenmerkt wordt door seculier en naturalistisch denken en die tegelijk zucht onder een ecologische crisis? Wat doet deze cultuur met je en met je geloof in God de Schepper? Nog een andere spannende vraag: zijn de tekens waaraan het lied refereert ook zichtbaar voor degenen, die zich geen christen noemen? Bieden bestaanservaringen de mogelijkheid God ter sprake te brengen in een seculier klimaat?
Deelnemers aan de kring lezen teksten van o.a. Calvijn, Bavinck, Barth en ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort, onlangs verkozen tot ‘theologisch boek van het jaar’.
De cursus loopt uit op een praktische oefening. Ieder maakt een inleiding voor een gemeenteavond over het thema: Geloven in de Schepper anno 2020. Kijk hier voor details en aanmelding.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief