‘Het is verbazingwekkend hoe vaak je in je zakelijke netwerk gesprekken kunt hebben over zingeving’, zei Henk Willem van Dorp, ondernemer uit Zoetermeer, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de IZB. ‘Dan zeggen ze bijvoorbeeld: “Kun jij niet voor me bidden? Jij hebt een kortere lijn dan ik….”

Een ondernemer en een mantelzorger leverden vrijdagavond 18 januari een bijdrage aan de bijeenkomst in de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Ze spraken over ‘In vreugde delen’, het thema van het IZB-meerjarenbeleidsplan.

‘Het gaat er om dat je als christen herkenbaar bent’, zei de ondernemer. ‘Je hoeft niet te preken, maar je moet het gesprek ook niet uit de weg gaan. Je zaait en of in het in goeie grond is, weet je nooit vooraf.’ Eerder in het gesprek, onder leiding van bestuurslid ds. Martin van Dam, ging het over de vreugde. ‘Als kerk zijn we daar niet zo goed in’, zei Van Dorp. ‘Kijk naar de uitgestreken gezichten; er wordt weinig gelachen in de kerk.’ De vreugde is voor hem verbonden met het geloof en de mooie momenten die daarmee samenhangen: ‘De belijdenis van mijn kinderen, de doop van kleinkinderen.’

Mantelzorger Maria van der Spek verbindt de vreugde aan het moment dat ze zelf bewust tot geloof kwam. ‘Lang heb ik daar naar verlangd. Mijn zusje overleed op haar 13e en ik was jaloers op haar geloof. Ik zag mezelf vooral als zondaar. Totdat ik op mijn 31e oog kreeg voor Jezus en wat Hij voor mij gedaan heeft. Een grote vreugde overspoelde mijn leven. Vanaf dat moment was ik rechtvaardig. De term ‘rechtvaardiging van de goddeloze’ is mijn dierbaar.’

Ze legt blijmoedig getuigenis af van haar geloof, vertelt ze, bijvoorbeeld bij de jeu de boules-club, waar een van de leden (‘een humanist’) vroeg wat ‘bevindelijk’ betekent. ‘Dan leg ik uit wat het is om iets van God te ervaren.’ De thuiszorgmedewerkster vroeg me: ‘Waarom heeft u zoveel Bijbels? Ik zei: dat is mijn passie.’ Ze gaf haar een kinderbijbel mee naar huis voor haar zieke man en ging geduldig het gesprek aan over Jezus.

Als kerkenraadslid was Van Dorp betrokken bij de bouw van de Oosterkerk in een nieuwbouwwijk van Zoetermeer. ‘Er wonen 22.800 mensen in de wijk. Tegenwoordig worden er nieuwbouwwijken gebouwd zonder kerk. Het lukte ons om in het hart van de wijk een kerk neer te zetten. Maar als er 150 mensen in de kerk zitten, zijn er nog altijd 22.650 die niet komen. Hoe leggen we de verbinding met hen? Dat is de uitdaging.’

Met het oog op het nieuwe jaar gaf Maria van der Spek de aanwezigen nog een psalmwoord mee: ‘Dient de Here met blijdschap.’

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief