Het is een mooie combi tussen een traditionele gemeente en een pioniersplek: de jonge multiculturele geloofsgemeenschap ‘Geloven in Spangen’, in Rotterdam heeft samen met de hervormde gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld een boekje gemaakt voor dagelijkse bijbellezing in de lijdenstijd, de zeven weken voor Pasen. ‘Deel het leven’.

‘Het is een spontaan initiatief, ontstaan uit contacten met diakenen uit Hardinxveld, die kwamen buurten in Spangen’, vertelt buurtpastor Nico van Splunter, verbonden aan de IZB. ‘De gemeente is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij het werk van Ad Vastenhoud, in Den Haag. Ze hebben dus al eerder ervaren hoe goed het is om te ‘linken’ met een missionair project elders in het land.’

‘Deel het leven’ bevat materiaal voor zeven weken dagelijkse bijbellezing, wat overdenkingsvragen en een gebed. De thema’s zijn ontleend aan de ‘zeven werken van barmhartigheid (Matth. 25). Nico: ‘Het was een eye-opener hoeveel dwarsverbanden er liggen tussen die zeven ‘goede werken’ en de evangelieverhalen over het lijden en sterven van Jezus. Over de kleding, over eten/drinken (‘Mij dorst’), over de vreemdeling een thuis bieden (‘Heden zul je met Mij in het paradijs zijn), over doden begraven, etc.

De bijbelgedeelten zijn afgewisseld met korte artikeltjes over mensen uit Spangen en Hardinxveld, bijvoorbeeld een vrijwilligster van een kledingbank, een medewerkster van het wijkdiner voor buurtbewoners, of iemand die ouderenbezoekwerk doet.

Het project is begonnen met een gezamenlijke dienst in Hardinxveld, het wordt afgesloten met een ontmoeting in Spangen.

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief