Jurjen de Groot (42), operationeel directeur van de IZB, begint 1 juni 2018 als directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij volgt Haaije Feenstra op, die begin dit jaar afscheid nam.

‘In de nieuwe functie komen veel lijnen uit mijn eerdere werk in binnen- en buitenland samen, zegt De Groot in een toelichting. ‘Ik beschouw het als een roeping om de kerk in ons land te dienen.’ Lees ook zijn toespraak in de vergadering van de Generale Synode, direct na zijn benoeming.

‘We zullen hem erg missen’ zegt IZB-bestuursvoorzitter ds. Marco Batenburg, ‘Jurjen is een echte manager, met grote betrokkenheid op het missionaire werk. De bedrijfsmatige aansturing van de organisatie combineerde hij moeiteloos met uitvoerende taken. Hij is een gedreven directeur, met hart voor de zaak.’

De Groot studeerde aan de Christelijke Hogeschool Ede (godsdienst pastoraal werk), de Agrarische Pedagogische Hogeschool STOAS in ‘s-Hertogenbosch (educatie en kennismanagement) en volgt op dit moment een MBA in Public & Private aan Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Hij is in totaal 11 jaar aan de IZB verbonden geweest. Van 2000 tot 2006 zette hij als pionier Perron 61 op, een missionair project in de Vinexwijk Oosterheem in Zoetermeer. In 2006 werd hij met zijn gezin door de GZB uitgezonden naar Kenia, waar hij verantwoordelijk was voor de training en toerusting van kaderleden van de Reformed Church of East Africa. Eind 2012 keerde hij terug naar Nederland en naar de IZB, waar hij programmamanager missionaire vorming werd. Vanaf november 2014 was hij operationeel directeur van de missionaire organisatie; vanaf 2015 vormde hij samen met dr. Sjaak van den Berg de tweehoofdige directie.

‘Samen vormden zij een uitstekend tandem’, zegt ds. Batenburg. ‘Met visie en vaart hebben ze belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de organisatie.’ ‘We vulden elkaar goed aan’, beaamt Sjaak van den Berg, algemeen directeur. ’Het was mooi om te zien hoe hij zijn ervaring als pionier in Zoetermeer en als zendingswerker in Kenia inbracht in het werk. Hij deed het met hart en ziel, vanuit de liefde voor Jezus Christus.’

In de afgelopen jaren is veel tot stand gekomen, constateren Batenburg en Van den Berg: de toerusting is op een nieuwe leest geschoeid (IZB-Focus), het kantoor is verhuisd en er is gewerkt aan een stabiel financieel beleid. Batenburg: ‘We zien ook dat de IZB werkzaam is bij een steeds breder palet aan gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland; ons werkterrein breidt zich uit en verbreedt zich.’

Het is zeker de verdienste van Jurjen de Groot dat de IZB werkt aan een nieuwe relatie met de leden van de vereniging. ‘Hij heeft er hard aan getrokken dat we voortdurend in rapport blijven met onze achterban, en de beleidsontwikkeling nauw laten aansluiten bij de actuele vragen. Hij was ook de pleitbezorger van de vernieuwing van de ledenstructuur die we dit jaar hopen door te voeren.’

Van den Berg: ‘Felicitaties voor de Protestantse Kerk, ze hebben een goede keus gemaakt; al had ik graag nog langer met Jurjen gewerkt. Gelukkig blijft hij actief in hetzelfde werkveld, in dezelfde roeping en missie. De IZB werkt in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, dus we komen elkaar vast nog vaak tegen.’

Jurjen gaat per 1 juni aan de slag bij de Protestantse Kerk in Nederland. Een interim-directeur zal zijn taken waarnemen totdat zijn opvolger wordt benoemd.

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief