Jaap van den Born gaat met ingang van het nieuwe jaar aan de slag bij IZB-Focus voor de ondersteuning van gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Hij blijft parttime werkzaam in zijn huidige functie als hoofd van een onderzoekslaboratorium van het Universitair Medisch Centrum in Groningen.

In het seizoen 2016-2017 heeft de IZB samen met de Gereformeerde Bond een luisteronderzoek uitgevoerd in gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Vanuit menselijk perspectief is de toekomst van de kerk daar wankel. De gemeenten zijn doorgaans klein en het is moeilijk om staande te blijven. Sommige predikantsvacatures blijven onvervuld en het wordt steeds moeilijker om gemeenteleden bereid te vinden die, binnen en buiten de kerkenraad, hun schouders onder het kerkenwerk willen zetten. Van den Born: ‘Mensen hebben intern hun handen vol om het kerkelijk leven draaiend te houden; dat gaat in kleine gemeenten onherroepelijk ten koste van de beweging naar buiten: je verliest dan al gauw het oog op de wereld om je heen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een structurele begeleiding van kerkenraden, predikanten en gemeenten is gewenst. Niet alleen voor het geestelijk leidinggeven aan de gemeente, ook voor de missionaire contacten. ’Als het gaat over de missionaire roeping van de kerk is er ook veel verlegenheid. Tegelijk proef je in gesprekken een diep verlangen dat de gemeente weer zal opleven. Dáár wil ik met ambtsdragers en gemeenteleden over in gesprek, om hen te inspireren en samen te ontdekken hoe we de boodschap van het evangelie in onze context kunnen delen. We moeten de negatieve spiraal, ook in ons denken over de kerken in het noorden, doorbreken. Een kleine kerk kan ook betekenisvol zijn.’

Ervaring

Met Jaap van den Born heeft IZB-Focus iemand in huis die zeer betrokken is op het missionaire werk, die woonachtig is in het noorden en bovendien beschikt over ruime ervaring in kerkenraadswerk. Jaap maakt al zeven jaar deel uit van het IZB-bestuur en is vertrouwd met de programma’s van IZB-Focus en IZB-Impact. Ook in zijn positie als voorzitter van de wijkgemeente Martinikerk in Groningen heeft hij veel met de IZB te maken gehad: via de aanstelling van missionair predikant Pieter Versloot en via het missionair-diaconale werk in Het Pand, waar Jan Waanders aan verbonden is.

Herschikking

‘De totstandkoming van Focus als nieuwe werktak, heb ik als IZB-bestuurslid met veel belangstelling gevolgd. In de aanloop had ik al eens tegen de directie gezegd dat ik – als het mogelijk zou zijn – graag bij de uitvoering betrokken zou willen zijn. Ik ben blij dat het er nu van komt.’

De benoeming betekent een herschikking van taken en verantwoordelijkheden. Jaap is universitair hoofddocent en geeft leiding aan een onderzoekslaboratorium binnen het UMCG. In overleg met zijn werkgever wordt die functie teruggebracht naar 3 dagen per week, zodat hij 2 dagen per week voor de IZB beschikbaar heeft. Zijn bestuurslidmaatschap bij de IZB én zijn lidmaatschap van de kerkenraad legt hij met het oog op zijn benoeming neer.

Context

Vanaf januari zal Jaap met gemeenten in de noordelijke provincies in gesprek gaan over IZB-Focus. ‘Dat is maatwerk. Waar nodig passen we het programma aan, al naar gelang de context. En als de afzonderlijke gemeenten te klein zijn, voegen we enkele samen bij één traject.’ Verder zal hij als ‘ambassadeur‘ langsgaan bij predikanten en gemeenten om het missionaire verlangen aan te wakkeren en samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Jaap: ‘Het is mijn verlangen dat de kennis en ervaring van de IZB meer en beter beschikbaar komt voor de gemeenten in het Noorden, zodat die kunnen groeien in geloof en missionaire presentie.’

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief