De IZB zoekt een nieuwe collega die op inspirerende, gedreven wijze leiding geeft aan IZB-Focus, de missionaire toerusting van kerkenraden en gemeenten. Het betreft een fulltime functie, in Amersfoort. Reageren kan tot en met 25 september 2020.

Vijf jaar geleden ontwikkelde de IZB een nieuwe benadering van de missionaire toerusting van kerkenraden en gemeenten. Het zwaartepunt werd verlegd, van missionaire activiteiten naar een missionaire levensstijl, vanuit een hernieuwde concentratie op het volgen van Jezus Christus in het leven van alledag.
Leden van het landelijke Focus-team worden als ‘trajectbegeleiders’ gedetacheerd in gemeenten, om die cultuuromslag te begeleiden. Daarnaast ontwikkelen ze trainingen, materialen en publicaties die gemeenten in Focustrajecten ondersteunen en die de visie van IZB Focus uitdragen. Het team wordt aangestuurd door het hoofd IZB Focus en ondersteund door een secretaresse. Het hoofd van IZB Focus rapporteert aan de algemeen directeur van de IZB.
Na de pioniersfase breekt nu een periode aan van consolideren, verbeteren en flexibiliseren van het aanbod aan gemeenten. De samenwerking met andere werktakken van de IZB staat hoog op de agenda.

Wat ga je doen?
Je geeft inspirerend leiding aan het Focusteam; je bent creatief, innovatief en resultaatgericht; je weet daarbij de talenten van teamleden optimaal te benutten. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. Als ‘gezicht’ van IZB-Focus draag je bij aan de contacten met plaatselijke gemeenten en met partnerorganisaties.

Wat vragen we?
Je staat als leerling/volgeling van Jezus Christus in het leven en werkt vanuit een biddende afhankelijkheid van Hem. Je hebt een hartelijke verbondenheid met de kernpunten van de gereformeerde traditie en ervaart het als een uitdaging om die te actualiseren in het missionaire werk. Je hebt een opleiding op academisch niveau met aantoonbare gedegen theologische kennis, ervaring met zowel missionair werk als gemeenteopbouw.
Je bent een stevige, inspirerende en energieke persoonlijkheid; een bruggenbouwer, die goed in staat is om veranderingsprocessen te begeleiden.

Zie voor een uitvoeriger omschrijving het functieprofiel Hoofd IZB Focus

Wat bieden we?
Een bijzonder mogelijkheid om van betekenis te zijn voor kerken in Nederland. Het betreft een full-time functie, waarop de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing zijn en die wordt gewaardeerd in schaal 11 (max. € 4843.34 bruto per maand).

Meer informatie?
Nadere informatie over de vacature is verkrijgbaar bij Eline de Boo, operationeel manager IZB, tel. 06-36092745.

Interesse?
Mail dan  je motivatiebrief en CV naar hrm@izb.nl.  Reageren kan tot en met 25 september 2020.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief