‘De activiteiten hebben mij echt een sterke vrouw gemaakt’, zegt een van de deelnemers aan het Rotterdamse project ‘Goed Bezig!’ in gebroken Nederlands. Sporten en bewegen, taallessen, samen koken en eten, in gesprek gaan over een gezond eet- en drinkpatroon – met allerlei activiteiten werkt het initiatief aan de gezondheidsachterstand van mensen met een lage sociaaleconomische status in de wijken Spangen en Tussendijken. ‘Een model-project’ zegt hoogleraar De Greef van de Vrije Universiteit Brussel, die de impact onderzocht. ‘Geloven in Spangen’, de jonge missionaire gemeente in de wijk, is een van de initiatiefnemers van ‘Goed Bezig!’.

De buurtkerk werkt in het project nauw samen met een organisatie voor preventieve gezondheidszorg (Indigo Preventie) en een instituut voor taalontwikkeling (Alsare). ‘We vullen elkaar goed aan’, zegt Nico van Splunter (IZB), één van de drijvende krachten achter het plan. Indigo en Alsare hebben veel expertise in huis en Geloven in Spangen heeft als geen ander contact tot in de haarvaten van de wijk.’

Een sterk punt van ‘Goed Bezig!’ is de omgevingsgerichte gezinsaanpak, in combinatie met ondersteuning op persoonlijk en sociaal gebied. Er is vanaf het eerste begin contact gezocht met de bewoners: wat leeft er? Waar hebben mensen behoefte aan? Vervolgens is samen met hen een plan ontwikkeld. Daarmee is meteen veel draagvlak gecreëerd. Mensen zijn deel uit gaan maken van het bedenken van oplossingen en werden uitgedaagd om mee te helpen die te realiseren’, constateert hoogleraar De Greef (Vrije Universiteit Brussel).

De activiteiten van ‘Goed Bezig!’ bestreken een breed terrein. Wijkbewoners werden aangesteld als ambassadeurs en coaches om anderen toe te leiden naar de activiteiten: sport- en zwemlessen, taaltrainingen, voorlichtingsbijeenkomsten over gezonde voeding, inloopspreekuren, etc.

Maatwerk

De Greef, verbonden aan de Unesco leerstoel voor volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel, deed zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek naar de impact van het initiatief. In de afgelopen jaar heeft hij meer dan 100 soortgelijke onderzoeken gedaan en ‘Goed Bezig!’ onderscheidt zich zeer positief, zegt hij. ‘Er wordt geen aanpak van bovenaf over de mensen uitgestort, maar ‘Goed Bezig!’ werkt van onderop en kan zo maatwerk bieden; met ambassadeurs die de wijk kennen en die de mensen over de streep kunnen trekken.’ De resultaten zijn goed (lees hier de rapportage). Meer dan de helft (60%) van de deelnemers geeft zichzelf een hoger cijfer voor de eigen gezondheid; ze zijn gezonder gaan eten, meer gaan bewegen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna alle deelnemers hun sociale netwerk hebben vergroot. ‘Je wordt gewoon bijna overal aangesproken’, zegt een deelnemer. ‘Soms stellen ze echt gewoon vragen en dan denk ik: oh, oké’. Een vrouw vertelt: ‘En toen ik begonnen was met het zwemmen toen had ik zoiets van: ja, ik kom mijn huis uit. Ik begin met zwemmen en leer andere vrouwen kennen. En op een gegeven moment, ik heb ook echt vriendinnen eraan overgehouden.’

Exemplarisch
De verhalen spreken boekdelen. Buurtpastor Nico van Splunter kijkt met dankbaarheid terug op het project. ‘Exemplarisch vind ik het verhaal van een vrouw, waar ik 4 jaar geleden mee kennismaakte. Haar man was overleden, ze zat met drie jonge kinderen thuis, gordijnen dicht, geen enkel contact met de buurt. De kinderen aten alle dagen kip en rijst, nooit groente of fruit. Nu zegt ze: “Mijn leven is 100% veranderd!” Ze heeft vriendinnen, ze haalde een zwemdiploma, ze oriënteert zich op een opleiding, doet vrijwilligerswerk en is elke zaterdag bij de vrouwenmiddag van Geloven in Spangen.’

Het project is officieel afgerond, maar de activiteiten gaan door. De open maaltijden voor buurtbewoners worden nu verzorgd door Geloven in Spangen, andere activiteiten zijn opgenomen in het aanbod van het welzijnswerk, waar Nico structureel wordt ‘ingehuurd’.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief