Ds. Henk de Graaff, redactielid van 'Lichtspoor', schreef een boek over het ouderenpastoraat: 'Gij die zo nabij zijt' (uitg. Groen, Heerenveen).

In een interview in De Waarheidsvriend (zie bijlage) geeft hij een toelichting op de titel. Het is een zinsnede uit een bekend gezang: ‘Met de titel wil ik de nabijheid van Jezus Christus benadrukken. Waar twee of drie in Zijn naam bij elkaar gekomen zijn, ben Ik in hun midden, is Christus’ belofte. Wanneer we bij ouderen op bezoek gaan, zit Hij in de lege stoel. Hij is Degene tegen Wie de bezochte eerst praat – via Christus komt het gesprokene naar mij, de bezoeker, toe. Er is geen sprake van een dialoog, maar van een trialoog.’

Interview ds. De Graaff in De Waarheidsvriend

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief