‘Wie in het pastoraat zegt dat verlieservaringen, gezondheidsproblemen, etc. nu eenmaal bij de ouderdom horen en daarom dienen aanvaard te worden, miskent de vraag naar zin en betekenis. Beter is het om – zeer aandachtig luisterend - gespitst te zijn op de vraag of hier een schreeuw naar God en Zijn betrokkenheid in doorklinkt. De uitspraak van Augustinus: ‘Zelfs wat tegen Gods wil ingaat, gaat niet buiten Gods wil om’, kan hier richtinggevend zijn.’

Dat zei ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant en redactielid van ‘Lichtspoor’ tijdens de jaarlijkse toerustingsochtend die het tijdschrift organiseerde. Ds. De Graaff sprak voor vrijwilligers in het bezoekwerk over de eenzaamheid van de ouderdom. ‘Ouderen kunnen zichzelf als overbodig en overtollig ervaren. Uw bezoekjes staan haaks op dat gevoel en kunnen het besef oproepen dat ze in hun eenzaamheid gehoord en gezien worden, dat ze van waarde zijn en meetellen binnen de christelijke gemeente. Dát is van grote waarde. Wanneer u voelbaar kunt maken dat u namens de goede Herder komt en dat deze oudere door Hém gehoord, gezien en gekend is. Dit kan bijvoorbeeld. gecommuniceerd worden door bij het bidden de handen van de ander vast te houden. Wanneer iets van dát kwetsbare geloofsbesef doorbreekt en er tere verbondenheid met de Heiland ervaren mag worden, dan is er vreugde in de hemel.’

Lees hier de syllabus van de workshop van ds. De Graaff. Hier de hand-out van de workshop van trainer/docent A. Peters, met adviezen voor het pastorale gesprek.

Drs. Margriet van der Kooi, zielzorger, sprak over: ‘Als kinderen andere wegen gaan’. Dr. Wim ter Horst,  met wie ze over dit onderwerp een boek publiceerde, noemt het ‘misschien wel het grootste thema van der kerk van de toekomst.’ Vaak wordt gedacht of gezegd: je moet je kinderen ‘loslaten’, maar dat is onzin, aldus Van der Kooi, ‘We laten ze niet los, maar brengen ze in bewaring bij God.’

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief