Gert van den Bos (39) rondt in de komende maanden zijn missionair-diaconale werk in Capelle-Schollevaar af. Hij begint na de zomer als voorganger/zorgcoördinator bij Assen Zoekt. ‘’Home is where the Lord sends us."

 

Zes jaar heeft hij in Capelle gewerkt; indertijd werd hij aangesteld na zijn remigratie uit Afrika, waar hij vier jaar jongerenwerker was in Lesotho. In de afgelopen jaren heeft hij in Capelle verder gebouwd aan een ontwikkeling die al gaande was: ‘Relevant-actief-zijn’ in de wijk’, zoals hij het zelf samenvat. ‘We hebben gewerkt aan samenhang tussen alle activiteiten. Daarbij hebben we ontdekt dat ‘discipelschap’ een verbindende term is. We doen missionair-diaconaal werk, maar ik heb er graag aan bijdragen dat de scherpe scheiding tussen het missionaire en diaconale is vervaagd. Uiteraard voor zover mogelijk, in de samenwerking met de burgerlijke gemeente, bijvoorbeeld in de Wijkwinkel. Gelukkig was er in Capelle niet zoveel sprake van religiestress – zoals in Amsterdam of Rotterdam. Ik heb gemerkt dat ik het meest in m’n element ben op het snijvlak van kerk en maatschappij. Het was een leerzame tijd, ook voor mezelf.’

Pioniersplek in wording

Hij laat het werk met een gerust hart achter. In de afgelopen tijd is al gewerkt aan de voorbereiding van een missionaire pioniersplek. ‘We zitten nog wel in de luisterfase, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de context. Het wordt geen initiatief met bijeenkomsten als een ‘kerkdienst-light’, geen opgeleukte kopie van een gewone dienst.’

Afscheid nemen doet ook wel pijn. ‘Van de gemeente, de vrijwilligers. Maar het meest nog wel van de mensen in m’n eigen woonomgeving. Ik ben echt een ‘buurtmens’ geworden. De spontane contacten met de mensen om de hoek, met wie je het leven deelt. Die zal ik erg missen.’

Dat geldt ook voor de IZB, de contacten met collega’s. ‘Daar heb ik erg van genoten. In de afgelopen zes jaar heb ik bij de IZB het vuur zien oplaaien. Het was er al, maar het werd aangeblazen. Ik merkte een nieuwe drive om de kerk te dienen, om een duidelijk verhaal neer te zetten, met het accent op discipelschap, de ontwikkeling van Impact en Focus. Dat vond ik inspirerend.’

Voorganger/zorgcoördinator

Nu dus een nieuw hoofdstuk: Assen Zoekt, een geloofsgemeenschap die is ontstaan vanuit het missionaire werk onder leiding Rudolf Setz, de initiatiefnemer van Nederland Zoekt. Gert en Rudolf zijn beiden straks voorganger van de geloofsgemeenschap van ca. 200 deelnemers. De gemeente, die binnenkort 10 jaar bestaat, is aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het kenmerkende van de gemeente is dat ze voor een groot deel bestaat uit voormalige zoekers. Voor een aantal leden is specifieke zorg nodig. Gert zal daarin een brug slaan tussen de welzijns- en zorginstellingen en de missionair-pastorale zorg binnen Assen Zoekt. Vandaar de toevoeging ‘zorgcoördinator’ in zijn nieuwe functie-omschrijving.

Nog een paar maanden zal Gert hand en spandiensten verlenen in Capelle, dan verhuist hij met zijn gezin naar het ‘noorden’, al klinkt dat voor hem anders dan voor de meeste lezers van Bulletin. Zijn roots liggen in Delfzijl, zijn ouders zijn onlangs verhuisd naar Roden.

Gert: ‘Missionaries never go home’ mailde ik laatst. Iemand antwoordde: “Home is where the Lord sends us”. Dat vond ik een rake.’

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief