‘Idealiter zou de werkgroep missionair stadswerk zich als gevolg van het IZB-Focustraject moeten kunnen opheffen’, zeggen Niels en Ingrid Bakker, leden van de wijkgemeente Marekerk in Leiden. Zover is het nog niet. Maar Focus - het toerustingsprogramma van de IZB - heeft wel een impuls gegeven aan het missionaire bewustzijn van de gemeente.’

Leiden is één van de plaatsnamen in het rijtje van gemeenten uit de pilot van IZB-Focus. Sinds begin 2017 volgen de ‘Marekerkers’ een programma van missionaire toerusting. De kerkenraad, de kringen, het jongeren-, tiener- en kinderwerk, alle geledingen participeren op hun eigen manier.
Niels is lid van de werkgroep missionair stadswerk, die vanuit de gemeente onder andere probeert contact te leggen met buurtbewoners rond de Marekerk. ‘Voor ons was het wel even een “juich-moment”, toen de kerkenraad besloot deel te nemen aan het Focustraject’, zegt hij. ‘Want het missionaire werk is niet voorbehouden aan een enthousiast clubje dat activiteiten onderneemt met de buurt; het is de roeping van de hele gemeente. We zijn nu ruim anderhalf jaar onderweg met Focus. De cirkel is nog niet rond; het vergt heel wat tijd voordat de ideeën over een missionaire levensstijl de hele gemeente ‘doorbloeden’. De beweging is onmiskenbaar op gang gekomen.’ Ingrid: ‘Er is meer openheid naar elkaar. De kring is een veilige plek om van hart tot hart met elkaar te spreken, ook over het contact met de ‘buitenwereld’.
De bijbel- en gesprekskringen vormen de ruggengraat van Focus, zeggen ze. ‘In het begin maakten we ons zorgen of iedereen wel meedeed’, vertelt Niels. ‘Daar kun je heel druk mee zijn. Maar als je beseft dat God zelf mensen raakt, op zijn tijd en manier, dan sta je er anders in. Als je met geduld en volharding aan de slag gaat, zal Hij het vroeg of laat zegenen.’

Metafoor
Als op zondag de dienst begint gaat de deur uit praktische overwegingen op slot. Maar eigenlijk is die dichte deur een metafoor voor de verhouding tussen de gemeente en de wereld daarbuiten, zeggen Ingrid en Niels. ‘Tegenover de kerk is een hotel, waar mensen aan hun ontbijt zicht hebben op de kerkgangers. Het is druk, dus er staat soms een rijtje mensen. Het heeft voor de hotelgasten soms iets van aapjes kijken, denken wij; een blik in een subcultuur. Dan gaat de deur dicht – terwijl je ‘m het liefst wagenwijd open zou zetten. Focus daagt ons daartoe uit: Wat laat je zien van je geloof? Wat maakt het voor verschil dat je lid bent van de gemeente van Christus? Hoe kunnen mensen getriggerd raken door wat je zegt of doet? En als je kans krijgt om het evangelie uit te leggen, hoe vertel je het dan?’
Ook via de werkgroep missionair stadswerk wordt daar aan gewerkt. ‘Beschouw het als een ‘oefenplaats’. We organiseren bijvoorbeeld een stadswandeling, of we drinken samen koffie. Het is soms lastig dat gemeenteleden op grote afstand van het kerkgebouw wonen, zoals wij in Leiderdorp. De gemeente telt verhoudingsgewijs veel hoogopgeleiden en kun je niet echt een afspiegeling van de samenleving noemen. Daar staat weer tegenover dat we veel denkkracht en organisatietalent in huis hebben. Als er iets georganiseerd moet worden, zijn de mensen van de buurtvereniging onder de indruk hoe snel we iets op poten kunnen zetten.’

Borgen
Aan het eind van 2018 zit de pilot van Focus er officieel op. De zes themablokken met de bijbehorende werkboeken zijn dan doorgewerkt. Niels: ‘Al geruime tijd denken we er met trajectbegeleider Martijn van de Boogaart over na hoe we het ‘Focus-denken’ kunnen borgen. Bijvoorbeeld door bij de bijbelstudies steeds oog te houden voor ‘buiten’. Het zou erg jammer zijn als de beweging die nu op gang gekomen is stilvalt en we weer op de ‘automatische piloot’ verder gaan.’

Ingrid: ‘Focus heeft me meer bepaald bij het belang van gebed. ‘Waar kunt U me gebruiken? Aan wie zal ik denken, vandaag? Waar wilt U me hebben?’ Ik realiseer me dat het daar begint waar de Geest mij aanraakt en me richting wijst. Dan kan ik ook ontspannen tegemoet zien wat er op mijn pad komt.’

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief