Al blijft hij als predikant-pionier verbonden aan de IZB en het project ‘Gebedsposten’, met de verhuizing naar Berg-en-Terblijt – in februari 2019 - breekt een nieuwe fase aan in het leven van ds. Ron van der Spoel. ‘Het is mijn verlangen om dienstbaar te zijn aan de kerken in het zuiden. Met gebed, preken, onderwijs, toerusting. Het is een avontuur, een concreet plan ligt er niet. Ik zie biddend uit naar wat er op mijn pad komt.’

De verhuizing kwam niet helemaal uit de lucht vallen. ‘Het werk in de Kruispunt-gemeente in Amersfoort liep af, door de benoeming van een nieuwe predikant. En onze kinderen zijn het huis uit, waardoor een nieuwe fase is aangebroken. Al sinds enige tijd hadden Annette en ik het verlangen om naar het Zuiden te gaan, al bleef het vaag. Totdat ik in korte tijd tweemaal een verzoek kreeg in die richting. De directeur van Open Doors vroeg met om het werk in België te gaan opzetten: bemoediging van kerken en christenen, vanuit de lessen van de vervolgde kerk. Nauwelijks had ik dat verzoek binnen of ik werd gebeld door iemand die me een soort ‘Kom over en help’- verzoek deed, met het oog op de situatie van de kerken in Zuid-Limburg. Veel concreter kon het verzoek nauwelijks klinken. Even later zetten we in Amersfoort een bord in de tuin.’

Het huis in Vathorst is verkocht, Annette heeft een baan gevonden als jeugdarts bij de GGD in Zuid-Limburg en Ron bouwt een netwerk op in gemeenten in de nieuwe woonomgeving. ‘Ik verken op welke manier ik hen het beste kan dienen, door te luisteren en te bidden. Om misverstanden weg te nemen: ik ga geen gemeente stichten.’ Op 1 november is hij begonnen voor Open Doors in België.

De gemeenten in het zuiden zijn klein en kwetsbaar. Ron: ‘Dat geldt eveneens voor de gemeenten in Groningen of Noord-Holland. Als je je dat realiseert, heb ik de neiging om mensen op te roepen: als de werk- en gezinssituatie het toelaten, zou je dan niet moeten overwegen om vanuit de Bible-belt te verhuizen naar een krimpgebied, om de kerk daar met je ervaring en talenten te gaan dienen?’

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief